Uro på minnemarkedet

Etter måneder med fall, er prisen på PC-minne i ferd med å stige igjen.

Etter måneder med fall, er prisen på PC-minne i ferd med å stige igjen.

Ved siste årsskiftet lå gjennomsnittsprisen på en standard minnebrikke til PC – 256 Mb DRAM DDR2-brikke i 400 MHz – på rundt 4 dollar. I midten av april var nivået falt 40 prosent til rundt 2,40 dollar.

    Les også:

Tall fram DRAMeXchange viser at prisene holdt seg noenlunde stabile ut juni, da det ble notert et bunnivå på spotmarkedet for denne standardbrikken på 2,37 dollar.

Nå er prisene klart på vei oppover igjen. Standardbrikken noteres i dag med en gjennomsnittspris på 2,58 dollar på spotmarkedet. På det mer langsiktige kontraktmarkedet varierte prisene i første halvdel av august, stadig ifølge DRAMeXchange, i intervallet 2,56 dollar til 2,81 dollar.

Analyseselskapet iSuppli venter at prisen vil fortsette å øke, slik at standardbrikken når et nivå på rundt 3,00 dollar innen utgangen av august. Det er fortsatt 33 prosent under nivået ved årsskiftet.

Sjefanalytiker Nam Hyung Kim i iSuppli skriver i en kronikk i EE Times at DRAM-markedet har nådd et infleksjonspunkt, og at dem som kjøper mye minne må justere sine rutiner.

iSuppli peker på at mens leveransene av PC-prosessorer og PC-hovedkort øker, er lagerbeholdningene av PC-minne i ferd med å minskes. Minneprodusentene har langt større kontroll over sin egen situasjon, siden de kan variere leveranser til PC-markedet med både DRAM og andre typer minne til mobil- og konsumentmarkedet. Det har fått mange til å utsette å øke produksjonen av DDR2-minne.

– DRAM-markedet er utsatt for flere og mer varierte markedskrefter. Disse vil raskt kunne endre pris- og tilbudsforholdene, skriver Kim, og legger til at framveksten av Kina og India som områdene der PC-salget øker mest, vil ha stor innvirkning på PC-minnemarkedet.

– Stramme leveransebetingelser kan ventes å bli mer vanlige framover enn de har vært hittil. Selv om minnemarkedet som helhet er preget av overskudd på tilbudssiden, er det økende sannsynlig at det kan bli knapphet på bestemte komponenter. Det skyldes større produktspredning blant leverandørene, som tilsier at hver komponent gjøres tilgjengelig i færre mengder, skriver Kim videre.

Jan Terje Kleiven i Kingston Norge, som blant annet er spesialist på ferdige minnebrikker, sier til digi.no at det er en allmenn oppfatning at minneprisene nå er på vei opp.

– Jeg tror dette vil få liten innflytelse på salget i Norge. De store produsentene som selger kontrakt, vil fortsette å gradvis presse prisen opp. Når det gjelder virkningen på PC-prisen, venter for eksempel IDC at prisøkningen på minne kompenseres av et prisfall på andre komponenter, slik at PC-er ikke vil stige i pris.

Til toppen