USA bremser Internett-utviklingen

Nettverkseiere i USA bremser utviklingen av Internett. Ved ikke å ta kostnadene ved ny teknologi, sørger de for effektivt å blokkere spredningen av kabelmodem med fast IP, Internett-tilkoblede mobiltelefoner, kjøleskap eller biler.

Nettverkseiere i USA bremser utviklingen av Internett. Ved ikke å ta kostnadene ved ny teknologi, sørger de for effektivt å blokkere spredningen av kabelmodem med fast IP, Internett-tilkoblede mobiltelefoner, kjøleskap eller biler.

Internett vil om ikke lenge gå tomt for IP-adresser, og nettverksoperatører i Nord-Amerika er de som er minst villige til å oppgradere systemene sine til å takle flere adresser. Dette må gjøres slik at det blir plass til nettilkoblede mobiltelefoner, kjøleskap, biler og alle andre apparater som blir fortløpende lansert på IT-messer over hele verden.

Dagens versjon av IP, eller Internett-protokoll - som er det settet av tekniske normer og standarder som Internett-trafikken går etter - heter IPv4 (Internet protokoll versjon 4).

IPv4 kan bare takle fire milliarder nett-adresser, noe som utelukker at alle slags apparater eller datamaskiner noengang kan få faste IP-adresser, skriver Reuters.

Løsningen heter IPv6, som er den nye versjonen av Internett-protokollen. Den har muligheten til å dele ut mange flere IP-adresser enn det er sandkorn på jorda, hvis man går med på anslaget om at det finnes 10000000000000000000000000 (10 med 24 nuller) sandkorn på jorda.

Antallet adresser under IPv6 er 340 med 30 nuller.

Men nettverksoperatørene i USA er ikke så ivrige på å ta kostnadene ved å implementere nytt utstyr. Flere analytikere Reuters har snakket med i forkant av en IPv6 Forum-konferanse i Ottawa, Kanada 14.-16. mai, mener operatørene ikke vil satse på nytt utstyr så lenge brukerne ikke krever det.

IPv6 er del av UMTS-standarden, og Nokia er en av selskapene som presser på for implementering av teknologien.

Europa og Asia har allerede omfavnet IPv6, som i tillegg til flere adresser, bedre sikkerhet, automatisk konfigurasjon av tilkoblede enheter og faste adresser, er viktig for neste generasjons mobiltjenester.

En talsmann for konferansen hevder det vil være tomt for adresser allerede i 2005.

EU har opprettet en aksjonsgruppe som skal skynde på overgangen til den nye teknologien, og Japan og Sør-Korea har lovet å være klare for IPv6 innen 2005.

Til toppen