- USAs luftfart ikke beredt på år 2000

Påstanden om at datasystemene til det amerikanske luftfartsverket FAA vil fikse år 2000 uten problemer, stemmer ikke, mener en underkomité i den amerikanske kongressen.

I forrige uke melde FAA at den var i rute med tanke på endringene som må til for å garantere at ingenting svikter i forbindelse med årtusenskiftet. Påstanden ble avvist av flere kongressmedlemmer torsdag under en høring organisert av underkomitéen for teknologi i Representantenes hus. Kongressmedlemmene viste til en svært kritisk rapport fra riksrevisjonen GAO (General Accounting Office) som hevder at FAA ligger langt etter det nødvendige tidsskjemaet.

Noe av årsaken til uenigheten kan være at FAA og GAO opererer med ulike tidsskjemaer. GAO tar sikte på at systemer skal være ferdig testet og sertifisert innen 31. mars neste år. FAA mener det holder med 30. juni. GAO mener dette setter selve oppgraderingsprosessen i fare, med fare for store problemer innen all luftfart over USAs territorium i mange måneder etter årtusenskiftet.

Saken skal behandles ved neste høring til senatets spesielle komité for teknologisaker knyttet til år 2000.

To sentrale skikkelser innen FAA sa til underkomitéen i Representantenes hus at de vil fly fra USAs østkyst til Stillehavskysten på et fly som skal ta av rundt midnatt på nyttårsaften 1999. En slik tur tar fra fem til seks timer, og krysser fire tidssoner. En av dem er Ray Long som står i spissen fra år 2000-programmet til FAA.

Noe av år 2000-problemene innen FAA skal være knyttet til eldre IBM-stormaskiner av typen 3083. IBM anbefaler at FAA følger andre kunders eksempel og oppgraderer til nyere maskiner. FAA sier at datohåndteringen i maskinen bygger på et eget system der 1975 oppfattes som år 1, og at datoer registreres i en fire biters binærkode som gjør at en falsk "år 0" ikke dukker opp før i 2007. Dessuten har to pensjonerte IBM-programmere sjekket 40 millioner linjer med mikrokode for å løse eventuelle problemer.

Til toppen