Usikkerhet bak NetCom-fall

Etter å ha samlet inn estimater fra åtte meglerhus, ser det ut til å være klart at de siste ukenes kursfall i NetCom primært skyldes høy usikkerhet om selskapets fremtid. Basert på det minst positive estimatet for 1999 prises selskapet nå til en P/E 99 på lave 18,35.

Det er verdt å merke seg at estimatene spriker stort. Typisk for estimatene er at både høyeste og laveste resultat-estimat for 1998 er basert på en omsetning på 2,1 milliarder kroner.

To av analytikerne har ikke gjort seg helt ferdige med sine analyser, etter at resultatene ble lagt frem 20. februar og sier at de vil nedjustere "noe", men ikke dramatisk. Nedjusteringene ser i hovedtrekk ut til å skyldes at man nå jevnt over forventer at Telenor og NetCom blir enige om en termineringspris, som tilsier en reduksjon på 30 prosent. Tidligere analyser har vært basert på en reduksjon på 20 prosent.

Når kursen i løpet av relativt kort tid har falt med 25 prosent skyldes det først og fremst usikkerhet om selskapets fremtid. Her er det to momenter som veier tungt:

  • fusjonsbruddet Telia/Telenor, og
  • samtrafikk-forhandlingene.

Markedet har vurdert fusjonsbruddet som negativt da Telia vil komme på banen (DCS 1800) mye raskere enn en eventuell ny tredje aktør. Selv om dette reelt sett ikke skal ha betydning på kort sikt, tillegges det betydelig vekt først og fremst fordi veksten i markedet er så høy at hver måned teller.

Enkelte analytikere peker på at den siste tidens utvikling i konflikten med Telenor burde telle positivt, da NetCom nå har fått gjennomslag i Post- og Teletilsynet. Når reaksjonen uteblir forklares det delvis med at NetCom fremdeles fremstår i et negativt lys nær sagt uansett hvordan nyheter de slipper ut, uvisst av hvilken grunn. Noen skylder på NetCom, andre på norske journalister som oppfattes som Telenor-vennlige inntil det tragiske.

Av tyngre argumenter trekkes det frem at 1999 med Telias ambisjoner i det norske markedet, må 1999 utvikle seg til et knalltøft år for NetCom.

Det er fremdeles noe ulik praksis i hvordan analytikerne regner seg frem til tallene sine. Enkelte ser på hvert eneste prissegment og regner ringminutter, ringepriser og sensitiviteter i detalj. Andre fokuserer på inntekt per kunde.

Spørsmålet er egentlig hvor mye det betyr at ringeprisen går ned. Så langt har det sett ut som om nettoeffekten av reduserte ringepriser har vært høyere inntekt. digi.no/finans' egen vurdering er at dét nok skyldes både en høyere bruk som hadde kommet uansett, og at man har passert en del smertegrenser på vei nedover. Vi vil også understreke at det er naturlig å forvente at den tiden er forbi, og at vi nå etterhvert ser en mer "normal" priskonkurranse og en elastisitet som gir en marginalt negativ nettoeffekt alt annet like. Veksten i inntekter må da komme fordi man klarer å flytte mer trafikk over fra fastnettet fordi kundene blir mer vant med mobiltelefoni, og ikke minst drevet av mer funksjonalitet i det mobile nettet.

Det krever at NetCom evner å forsette utviklingen av "verdiøkende tjenester". Samtidig blir det viktigere å produktifisere mobiltelefoni slik at man bedre treffer de ulike brukergruppene (slik som kontantkort og NetCom kontroll).

Felles for samtlige analytikere er usikkerheten rundt hvor mye det vil koste å holde på kundene. Det pekes på at lojaliteten så langt ikke har vært spesielt høy, og man frykter meget høye churn-rater når Telia griper fatt i markedet. På den annen side er det ikke urimelig å se for seg at Telia vil målrette sine markedsfremstøt for å angripe Telenor, og at det vil resultere i en markedsbearbeiding fra Telia sin side som skader Telenor mer enn NetCom.

Flere analytikere har nå liggende oppkjøpscase på NetCom, og igjen trekkes det frem signaler om at Singapore Telecom ønsker å komme seg ut. Samtidig synes det å være enighet om vurderingen at Netcom Systems på sikt er i spill, og at Orkla er en finansiell investor i NetCom. Et oppkjøpscase tilsier en betydelig høyere prising av NetCom, men det er ingen som ønsker å komme med konkrete kursmål på et slikt case.

TABELL: Snitt-estimat basert på tall fra åtte norske og utenlandske analyser. "Høy" er tallrekken fra den anlaytikeren som forventer høyest resultat, tilsvarende for "Lav".

Omsetning Driftsresultat Resultat EPS
Høyeste res. 98 2100 600 476 7,30
Laveste res. 98 2100 342 221 4,70
Snitt - alle tall 98 2136 430 288 5,74
Høyeste res. 99 2550 950 860 13,10
Laveste res. 99 2412 508 402 8,5
Snitt - alle tall 99 2513 641 527 10,51

Om vi trekker ut det høyeste estimatet for begge årene blir EPS 5,51 og 10,14.

Til toppen