Usikkert nettprosjekt i TV3

Norske TV3 søker redaktør for et nettsted kanalen skal sette opp. Det er imidlertid usikkert når nettstedet vil komme, og om det vil få noen budsjetter å snakke om.

Den nye stillingen i TV3s norske informasjonsavdeling, vil blant annet bli tillagt redaktøransvar for kanalens nettsted. Når, hvis og hva dette nettstedet skal bli er fortsatt høyest usikkert.

- Vi er i gang med et prosjekt for å utvikle dette. Men det er ennå for tidlig i prosjektet til å antyde tidsplaner eller budsjetter for nettstedet, det vil først komme over nyttår, sier informasjonssjef Ellen Christiansen til digi.no.

I første omgang vil kanalen benytte Internett som et medium for å effektivisere informasjonsarbeidet ut mot media. I dag bruker kanalen store ressurser på å få ut informasjon om programvirksomheten i kanalen til media, og dette arbeidet ville kunne gjøres langt bedre med hjelp av Internett, mener Christiansen.

Om det senere også blir en større satsing på Internett er usikkert. Svenske Kinnevik, som er den største aksjonæren i TV3s eier MTG AB, har nylig solgt seg ut av flere store nettprosjekter. Christiansen mener likevel at dette ikke vil få noen innvirkning på kanalens nettsatsing.

- Vi driver selvstendig og vår strategi for Internett behøver ikke å følge Kinneviks strategi, sier hun.

Til toppen