Usikkert vitne ga poeng til Microsoft

Microsofts advokat gikk hardt fram under krysseksamineringen av Intuit-sjef William Harris mandag.

I sitt skriftlige vitnemål foreslår Harris en form for offentlig kontroll med skillet mellom markedet for operativsystemer og det for applikasjoner (se peker til tidligere artikkel, i høyre marg). Da han skulle forklare seg i rettssalen, hadde han denne formuleringen: "Jeg tror det er behov for noen, kanskje en rettsinstans, som kan etablere skillet mellom [operativsystem] og applikasjoner."

Microsofts advokat John Warden spurte om Harris gikk inn for å opprette en slags statskommisjon for operativsystemer ("National Operating System Commission"). Da trakk Harris seg delvis: "Jeg foreslår ikke noe slikt."

Warden fikk inn nok et poeng da han trakk fram intern e-post fra Intuits egne ledende utviklere, som gikk inn for å basere selskapets programvare for personlig økonomi på Microsofts nettleser, fordi denne har bedre egenskaper med tanke på integrering i andre applikasjoner enn konkurrenten fra Netscape.

I sitt skriftlige vitnemål forklarer Harris at Intuit satset på Internet Explorer framfor Navigator som følge av press fra Microsoft. I retten forklarte han at den aktuelle e-posten argumenterte ensidig med utgangspunkt i Windows 95, enda det da (i 1996) var viktig for Intuit å tilby ensartet funksjonalitet for både Windows 3.1 og Windows 95, og at Netscape da var et bedre alternativ.

Ellers supplerte Harris sitt skriftlige vitnemål med å fortelle om et hittil ukjent tilfelle om hvordan press fra Microsoft førte til at Compaq ikke ville etterleve en avtale med Intuit om å erstatte ikonet for Microsoft Money med et ikon for Intuits produkt Quicken på selskapets standard åpningsskjerm for det amerikanske markedet. I stedet ble det et kompromiss der begge konkurrenters ikoner ble vist.

Denne historien inneholder en åpenbar selvmotsigelse som Warden var rask til å påvise: Foranledningen var at Intuit selv søkte den samme typen eksklusivitet som Microsoft anklages for. Hvorfor stilles ikke da Intuit for retten, siden Quicken har to tredeler av det samlede markedet i sin nisje?

Harris er den ellevte av til sammen tolv vitner fra myndighetenes side.

Sist ute blir økonomiprofessor Franklin Fisher ved MIT (Massachusetts Institute of Technology). Fishers skriftlige vitnemål er i skrivende stund ikke tilgjengelig på web. Når han er ferdig i vitneboksen, er det Microsofts tur til å stille med tolv vitner.

Til toppen