Utenlands mobil er Telenors gullgruve

Telenor leverte svært sterke resultater i dag. Det er særlig økende overskudd i utlandet som bidrar til det.

Telenor leverte svært sterke resultater i dag. Det er særlig økende overskudd i utlandet som bidrar til det.

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas leverte svært sterke resultater for første kvartal. Telekonsernet knuste analytikernes estimater, og fikk en kraftig vekst i både omsetning og resultat. Det er særlig økende overskudd i de utenlandske mobilselskapene som sørger for veksten.

Telenor henter store penger fra sine investeringer i utlandet. Mobilselskapene i Danmark, Ungarn, Malaysia, Bangladesh og Ukraina går med overskudd. Telenor har en dominerende eierandel i samtlige av disse landene.

Totalt økte Telenor driftsinntektene innen mobil (Norge og utlandet) fra 5,39 milliarder kroner i første kvartal i fjor til 7,21 milliarder kroner i første kvartal i år. Driftsresultatet økte fra 1,11 milliarder kroner til 1,50 milliarder kroner i første kvartal i år innen mobil.

De økte inntektene skyldes ikke minst at Telenor øker inntektene i Danmark, gjennom det heleide mobilselskapet Sonofon. Sonofons estimerte markedsandel var 22 prosent ved utgangen av første kvartal. Telenor klarer å holde en sterk markedsandel i Danmark, i motsetning til hva danske TDC gjør i Norge.

– Telenors driftsinntekter økte med 13 prosent i første kvartal 2004 sammenliknet med første kvartal i fjor til nær 14,3 milliarder kroner, i hovedsak som følge av vekst i mobiloperasjonene og konsolideringen av Sonofon, heter det i en melding fra selskapet.

Telenor gjør det svært bra også i Ungarn, Malaysia og Bangladesh. I Bangladesh doblet Telenor omsetningen og antall mobilabonnenter i selskapet Grameenphone.

    Les også:

Telenor-konsernet sett under ett fikk en omsetning på 14,3 milliarder kroner i første kvartal mot 12,6 milliarder kroner i samme periode i fjor. Det var også vesentlig høyere enn det analytikerne hadde ventet.

Driftsresultat før avskrivninger og gevinster (EBITDA) endte på 5,02 millioner kroner første kvartal, mens analytikerne i snitt hadde ventet 4.868 millioner kroner.

Resultat før skatt endte på 4,7 milliarder kroner i første kvartal, mens analytikerne, ifølge TDN Finans, hadde ventet 4,55 milliarder kroner. I samme kvartal i fjor var resultat før skatt på 1,047 milliarder kroner.

I første kvartal 2004 solgte Telenor sine resterende ni prosent av aksjene i Cosmote mot et vederlag på 3,1 milliarder kroner. Dette ga en gevinst på 2,6 milliarder kroner før skatt.

I meldingen fra Telenor kommer det frem at selskapet klarer å holde sin markedsandel i det norske markedet.

Til tross for en sterk og økende konkurranse i det norske markedet for både mobil- og fasttelefoni hadde Telenor ved utgangen av første kvartal 2004 en estimert markedsandel for mobile tjenester på 56 prosent målt i antall abonnement. Andelen ved årsskiftet var 57 prosent.

Antall ADSL-abonnement økte også kraftig. Ved utgangen av første kvartal 2004 hadde Telenor totalt 208.000 ADSL-abonnement. Det er 31.000 flere enn ved utgangen av 2003.

Til toppen