Utvalg skal vurdere prisingen av AME Space

Styret i Alcatel STK går inn for å oppnevne et utvalg som skal gå gjennom behandlingen og beslutningen om å selge forsvarsdivisjonen og AME Space. Minoritetsaksjonærer har satt spørsmålstegn ved måten aksjeprisen ble fastsatt på.

Styret i Alcatel STK går inn for å oppnevne et utvalg som skal gå gjennom behandlingen og beslutningen om å selge forsvarsdivisjonen og AME Space. Minoritetsaksjonærer har satt spørsmålstegn ved måten aksjeprisen ble fastsatt på.

- Styret mener det ikke foreligger noen grunn til kritikk av sin handlemåte og den pris som ble oppnådd på aksjene. Styret mener minoritetsaksjonærenes synspunkter bygger på uriktige oppfatninger av fakta og rettsregler. Styret ønsker likevel å bidra til en oppklaring. Målet er å fjerne enhver mistanke om at minoritetsaksjonærenes interesser ikke er blitt ivaretatt, sier informasjonsdirektør i Alcatel STK, Ole Magnus Grønli.

Aksjene i forsvarsdivisjonen i Alcatel Telecom Norway og AME Space i Horten ble for få uker siden solgt til Alcatel Alsthom for 344 millioner kroner. Bakgrunnen for salget er at det franske morselskapet, som eier 81 prosent av Alcatel STK, ønsker at de to norske bedriftene skal gå inn i en omfattende samordning med den franske forsvarsgiganten Thomson CSF. Målet er å skape to nye, store, internasjonale selskaper innen henholdsvis forsvarskommunikasjon og romfart.

Utvalget skal bestå av en uavhengig jurist og en revisor. Styret vil be selskapets bedriftsforsamling oppnevne utvalget og fastsette deres mandat. Utvalget skal nedsettes etter konsultasjon med styrets formann og en representant for minoritetsaksjonærene, og skal rapportere til bedriftsforsamlingen, som skal gi den videre til selskapets aksjonærer, sammen med en uttalelse.

Grønli opplyser at bedriftsforsamlingen er innkalt til ekstraordinært møte 18. mai for å behandle saken.

Til toppen