JUSS OG SAMFUNN

Valgerd foreslår at du kan angre mer

Forbrukerminister Valgerd Svarstad Haugland synes at forbrukerne skal få nøle 14 dager før de bestilte produktene over nettet blir kjøpernes eiendom for evig og alltid. I et forslag til endringer i angrefristloven mener hun at fristen ikke bør begynne å løpe før kjøperen har mottatt varen.

Herman Berg
23. apr. 1999 - 02:37

Loven gir forbrukerne i dag rett til ti dagers angrefrist på varekjøp blant annet når det gjelder fjernsalg. Salg uten fysisk kontakt mellom kjøper og selger defineres til å være postordre, telefonsalg, e-handel over nettet, TV-shopping og liknende.

De ti dagene gjelder både ved dørsalg, arrangerte hjemmesalg ("homeparties"), gatesalg, messer og fjernsalg.

Retten til å heve kjøpet etter en viss angretid er begrunnet med at forbrukerne i en del tilfeller ikke kan se og undersøke varen i forkant av transaksjonen. I tillegg liker ikke myndighetene at selgerne og salgsmetodene er frekke, påtrengende og ofte kommer fullstendig uforberedt på kjøperen.

- Forbrukernes angrefrist etter kjøp av varer og tjenester utenfor fast utsalgssted og gjennom fjernsalg bør utvides til 14 dager. Angrefristloven må også få bestemmelser som stiller krav til forhåndsinformasjon til innholdet i kjøpsavtaler og til skriftlige avtalevilkår, sier forbrukerminister Valgerd Svarstad Haugland i en pressemelding.

Hun styrer Barne- og familiedepartementet som har ansvaret med både Markedsføringsloven og Angrefristeloven. Bakgrunnen for endringene er EUs direktiv om fjernsalg som er innlemmet i EØS-avtalen og også skal inn i norske lovverk. Blant annet krever den at forbrukerne skal få informasjon om produktet, pris og leveringsvilkår før en kjøpsavtale inngås, samt skriftlig informasjon ved inngåelse av avtaler.

Forslaget til endringer i loven er sendt ut på høring med en frist til 1. august for tilsvar. Høringsnotatet inneholder blant annet departementets drøftelse av forskjellen på kalenderdager og virkedager og konkluderer med at det nye forslaget, i likhet med i de andre nordiske land, skal inneholde 14 kalenderdager.

Også løpetiden på fristen er oppe til diskusjon. "Det foreslås at fristen ved kjøp av varer løper fra det tidspunktet forbrukerne faktisk har mottatt varen..", skrives det i forslaget fra regjeringen som mener at postlevering blant annet har skapt tvil om når en vare er mottatt. Er det når man får beskjed om at pakken er kommet til postkontoret eller når den faktisk blir plukket opp?

Forbrukerministeren har falt ned på det siste, selv om departementet innrømmer at det kan virke urimelig at passivitet skal få en slik virkning. Muligheten til å tøye angrefristen blir stor, men Valgerd har vurdert farene for forsinkelser i forbindelse med ferier, distribusjon av mottatt-meldinger og liknende som viktigere.

Selgeren påtar seg en opplysningsplikt gjennom et angrefristskjema som skal legges ved de bestilte varene. Glemmer selgeren å sende dette, begynner kjøperens angrefrist først når han mottar opplysningene.

Det pekes på at det ikke holder å legge opplysningene ut på hjemmesider eller ved annen markedsføring, men må formidles slik at bruker har mulighet til å lese gjennom både én og flere ganger.

Når det gjelder tilbakelevering av varene må kjøper levere ting tilbake i samme stand og mengde som han/hun mottok den. Hvis det er skade på produktene kan de selvfølgelig også returneres. De handlende må imidlertid være klar over at han må ha sørget for"tilbørlig omsorg" for produktet som det står i høringsforslaget.

Når det gjelder musikk, video og programvarer kan ikke kjøperne bryte forseglingen. Myndighetene prøver på denne måten å forhindre piratkopiering over på uinnspilte CD-er, videoer, disketter o.l.

Men forseglingsprinsippet holder ikke når det gjelder digitale varer som programvare, MP3-filer og annet som leveres elektronisk. "Det kan diskuteres om elektronisk levering av slike produkter juridisk sett skal anses som en vare eller tjeneste", står det i forslaget.

Retten til å angre bortfaller kjapt hvis overføringen defineres som en tjeneste. Angreretten bortfaller i slike tilfeller senest fra det øyeblikk programmet i henhold til det som er avtalt er nedlastet på forbrukerens harddisk.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.