Ble kalt for landsforræder. Nå vil andre kommuner lære av nettskyerfaringene til Moss

Ble kalt for landsforræder. Nå vil andre kommuner lære av nettskyerfaringene til Moss
Statsråd Jan Tore Sanner og ordfører i Moss, Tage Pettersen, lytter til Grete Støre Rosenlund, som leder Moss kommunes IKT- og dokumentasjonavdeling. Bilde: Harald Brombach

MOSS (digi.no): Moss kommune var sammen med Narvik kommune de første norske kommunene som valgte å flytte deler av IT-systemene ut i utenlandske nettskyer. Dette pionerarbeidet har satt spor etter seg og vekket stor interesse blant mange andre, norske kommuner som ikke minst av økonomiske årsaker er nødt til å finne mer kostnadseffektive måter å levere IT-tjenestene til kommunene på.