Varig strid om Microsofts piratsjekk

Trass i flere justeringer, vekker Microsofts nettbaserte piratsjekk stadig strid.

Trass i flere justeringer, vekker Microsofts nettbaserte piratsjekk stadig strid.

For halvannet år siden lanserte Microsoft et tiltak for å redusere piratkopieringen av Windows, kalt Windows Genuine Advantage. Tiltaket er siden utvidet til kontorpakken Office, og presenteres på denne siden på Microsofts nettsted: Genuine Microsoft Software.

Kort fortalt innebærer tiltaket at man tillater Microsoft å «validere» utgaven man kjører av Windows eller Office, mot å oppnå bestemte fordeler, for eksempel tilgang til å laste ned den nyeste utgaven av Microsofts nettleser, Internet Explorer 7. Tyder Microsofts validering på at lisensen ikke er i orden, kan man som regel ordne opp ved å oppgi hvor PC-en ble kjøpt eller hva slags reinstallasjoner av Windows man har sett seg nødt til å gjennomføre. Fortsetter man å bruke en ikke-validert utgave, får man hyppige påminnelser fra Microsoft, og man nektes tilgang til viktige oppgraderinger, unntatt sentrale sikkerhetsfikser.

I juni ble det kjent at Microsoft hadde overtrådt grensen for det folk flest oppfatter som privatlivets domene, ved at valideringsprogrammet var innstilt til daglig å melde fra til opphavet om lisensen fortsatt var gyldig. Microsoft erkjente både at de skulle varslet om dette i stedet for å holde det skjult, og at daglige tilbakemeldinger er unødvendig. Med en ny ordning går tilbakemeldingene til Microsoft på vilkårlige tidsintervaller. Siden kom det fram at også Apple har en tilsvarende ordning.

    Les også:

I sommer har det skjedd nye endringer. Lisenssjekken sendes til alle som abonnerer på Microsofts tjeneste for automatiske sikkerhetsoppgraderinger.

Det er mulig å avverge dette, men framgangsmåten oppfattes gjerne som noe kryptisk og vanskelig. Det har utløst en ny bølge av kritikk. Redaktør Brian Livingstone i nyhetsbrevet Windows Secrets sier til Associated Press at Microsoft har begått tillitsbrudd som på sikt vil få en negativ virkning på selskapets anseelse.

I tillegg er det dukket opp to søksmål i USA, som begge påstår at Microsofts valideringsprogrammer er ulovlig spionvare.

Analyseselskapet Gartner mener Microsoft har opptrådt klønete, men har grunnleggende sett rett. Sikkerhetseksperter heller til at kritikken mot Microsoft gjenspeiler overdreven paranoia.

Ifølge Ars Technica er Windows Genuine Advantage installert på 300 millioner PC-er verden over. Hver femte av disse PC-ene har lisenstrøbbel. 80 prosent av dem med lisenstrøbbel oppgis å ha en stjålet nøkkel for volumlisenser. Mange av dem med lisenstrøbbel mener de er uskyldige. Microsoft mener at det bare har vært en håndfull tilfeller der oppgitte lisenser feilaktig er kjent ugyldige.

Lisenstrøbbel skyldes typisk at man tror man har kjøpt en validert Windows, men faktisk har kommet i skade for å kjøpe en piratkopi. Noen opplever at deres Windows er ulovlig brukt på en annen PC, eller at en venn eller et supportfirma bruker feil nøkkel når de av en eller annen grunn reinstallerer Windows. Teknisk sett har Microsoft rett i at dette er piratkopiering, selv om brukeren kan argumentere for at de har betalt for sin Windows, og fortsatt ikke har mer enn det de har betalt for.

Til toppen