Vedtar felles teletilsyn for hele EU

EU-parlamentet sluttet seg til kommisjonens forslag til nye teleregler.

Vedtar felles teletilsyn for hele EU

EU-parlamentet sluttet seg til kommisjonens forslag til nye teleregler.

Brussel (NTB): EU-parlamentet gir grønt lys for en egen tilsynsmyndighet som skal sørge for økt konkurranse og billigere teletjenester i Europa.

Parlamentet sluttet seg onsdag til flere av EU-kommisjonens forslag til nye regler for tilbydere av telekomtjenester, som er skrudd sammen for å øke konkurransen over landegrensene og skape et enhetlig marked i EU.

Blant tiltakene er opprettelsen av en egen tilsynsmyndighet på EU-nivå. Parlamentet går riktignok inn for en mindre omfattende ordning enn det EU-kommisjonen så for seg. Mediekommissær Viviane Reding fikk ikke støtte for at nettverkssikkerhet skal reguleres på EU-nivå, men hun er likevel fornøyd.

– Parlamentets tilpasninger har sikret at den nye europeiske telekommyndigheten vil bli utrustet for sin oppgave, nemlig å effektivt håndtere de gjenstående hindrene for et felles marked, sier Reding.

En kontroversiell del av Redings plan dreier seg om å skille ut nettverkseierskap fra teleselskapene. Parlamentet ga en forbeholden støtte til forslaget, men bare som en siste utvei. Europeiske tilsynsmyndigheter må være enige om at oppsplitting er absolutt nødvendig for å sikre konkurransen i land hvor en tilbyder sitter på eierskapet til nettet.

Etter behandlingen i Parlamentet går nå saken videre til EU-landenes telekomministre.

    Les også:

Til toppen