Verdens største IT-prosjekt startet i England

Tony Blair og den engelske stat har startet et IT-prosjekt med en prislapp på utrolige 115 milliarder kroner.

Tony Blair og den engelske stat har startet et IT-prosjekt med en prislapp på utrolige 115 milliarder kroner.

Den engelske regjeringen med Tony Blair i spissen har satt i gang det som må være verdenshistories største enkelt-prosjekt innen IKT. Over ti år skal det engelske helsevesenet hel-digitaliseres gjennom et stort, felles system.

Parlamentet har allerede bevilget 26 milliarder kroner for de første tre årene. Prosjektet er har så en beregnet kostandsramme over de nest syv år på 89 milliarder kroner, skriver Wall Street Journal.

Det engelske helsevesenet, National Health Service, har et notorisk dårlig rykte og dette skal nå rettes opp gjennom et massivt, felles løft. Kontrakten er delt i tre biter, en nasjonal, felles database for lagring av alle pasientjournaler og tilhørende røntgenbilder. I tillegg skal det skapes systemer og pasientadministrasjon og kommunikasjon mellom sykeshus, leger og apotek. Dermed vil blant annet alle respeter sendes elektronisk.

Målet er både å spare penger, bli mer effektive og redusere antall feil og problemer.

Ambisjonene er de samme som i det norske helsevesenet, men i Norge har ikke staten tatt initiativ til et felles system slik man nå gjør i England. Det er opp til hver av de fem såkalte helseregionene å lage sine egne planer. I svært mange tilfeller anskaffer derfor hvert sykeshus komplette, nye systemer som så senere skal integreres mot systemene til andre sykeshus i regionen og så nasjonalt.

Dette har ledere i ErgoGroup og IBM gjennom digi.no tidligere kritisert staten for. En lite effektivt modell der alle skal gjøre samme jobben parallellt og som senere skaper enorme integrasjonkostander, er noe av kritikken.

Hadde man skapt et felles prosjekt med et samlet budsjett, hadde prosjektet uten sammenligning vært Norges største IT-prosjekt.

    Les også:

Nå mener altså den engelske stat at det er mulig og ønskelig å lage et felles system - for 60 millioner innbyggere. Med et felles system slipper man å integrere alle de forskjellige enkeltsystemene sykehusene har kjøpt inn.

Men det er også hevet over tvil at store IT-prosjekter er risikable. Børsen i London brukt nesten ti milliarder kroner og 11 år før de i 1993 stoppet Taurus-prosjektet som skulle skape et nytt handelssystem.

Kravene til det britiske helsesystemet er også enorme - det skal blant annet håndtere en million ansatte og fem milliarder transaksjoner når det blir ferdig.

Ikke helt uventet har det gigantiske helseprosjektet skapt feberstemning i den internasjonale IT-bransjen. I følge Wall Street Journal har SchlumbergerSema allerede vunnet den første kontrakten for å lage systemet for timebooking.

Hele 99 leverandører hadde lagt inn anbud på de tre hovedkontraktene og de fem kontraktene for å skape de nødvendige datanettene rundt i England. Disse er nå skåret ned til en finale mellom blant annet IBM, CSC, Cap Gemini og Fujitsu. En av hovedkontraktene skal avgjøres før jul og de to andre etter.

Til toppen