Verktøy i USA, skepsis i England

Blant amerikanske bedriftsledere blir Internett et stadig viktigere verktøy, mens man i engelske bedrifter fremdeles er skeptiske.

I en amerikansk undersøkelse publisert av Deloitte & Touche kommer det frem til at bedriftsledere i år 2005 vil bruke Internett heller enn aviser når de ser etter nyheter. Undersøkelsen er utført av Yankelovich Partners og rundt 400 senior ledere ble spurt hvordan de trodde deres arbeidsmiljø vil forandre seg over de neste syv årene. Dette skriver internettmagasinet internet.com.

Hele 91 prosent av de spurte forventet at de primært ville bruke Internett som informasjonskilde, mens kun halvparten oppgav at daglige aviser vil være en viktig kilde til forretningsinformasjon. Intranett og e-post blir også oppgitt til å være en viktig kilde til informasjon.

87 prosent av bedriftslederne oppga at de allerede i dag bruker Internett til å spre informasjon om bedriften.

Samtidig viser en ny undersøkelse at engelske bedriftsledere fremdeles er skeptiske til Internett, skriver britiske Computer Weekly. I engelske bedrifter er det færre datamaskiner med internett-tilkobling enn gjennomsnittet ellers i Storbritannia og Europa. Den engelske analysegruppen Ovum har utarbeidet rapporten om engelske bedrifter.

Den viktigste begrensningen i bruk av Internett er tidsbruken. Hele 68 prosent av de engelske bedriftslederne klaget på dette. Bekymring om sikkerhet på Internett er redusert i forhold til lignende undersøkelser i fjor. 40 prosent av bedriftsbrukerne melder at de fremdeles var opptatt sikkerhet ved bruk av Internett.

Til toppen