Vi bruker stadig mer tid online

Europeerne surfer stadig mer hjemmefra. Bare i løpet av de siste ni månedene har tidsbruken online økt med 225 prosent, og Norge ligger i toppen, viser nye tall fra Jupiter MMXI.

Europeerne surfer stadig mer hjemmefra. Bare i løpet av de siste ni månedene har tidsbruken online økt med 225 prosent, og Norge ligger i toppen, viser nye tall fra Jupiter MMXI.

Trendtallene fra Jupiter MMXI viser at det ikke bare er flere som logger seg på nettet, men de som gjør det bruker også lengre tid online enn før.

I de største europeiske Internett-markedene - Storbritannia, Frankrike og Tyskland - økte den samlede tiden brukt online med henholdsvis 94, 225 og 226 prosent fra juni 2000 til februar i år.

Både økning og faktisk bruk øker mest i Tyskland. Gjennomsnittstiden hver tyske nettbruker tilbragte online per måned var på over 13 timer i perioden, fulgt av Spania (over ni timer), Norge (ni timer) og Italia (åtte timer), heter det i Jupiter-undersøkelsen.

- Det er interessant å registrere at Internett-bruken ikke går ned selv om dotcom-bransjen sliter og aksjekursene raser, kommenterer analytiker Staffan Engdegard i Jupiter.

- Det noe svakere markedet for Internett-annonsering er hovedsakelig et resultat av at de økonomiske realiteter omsider har begynt å vise seg for dotcom-selskapenes overdrevne kapitalforbruk, sier Engdegard.

Han mener det nå er opp til selgerne av nettannonser å bevise for de tradisjonelle annonsørene at nettet ikke bare er tilstrekkelig, men også den mest effektive reklamekanalen man kan benytte for å nå ut til det sterkt voksende Internett-publikummet

Ifølge Jupiter-undersøkelsen er det ikke bare portaler og ISP-enes (internet service provider) nettsider som tiltrekker seg mange brukere. Nesten 60 prosent av de europeiske hjemmesurferne var i februar innom typiske underholdningsnettsteder, som Windowsmedia.com, MP3.com og den tyske fjernsynsstasjonen RTLs nettsider. Dessuten er nettbutikker som Amazon.com, tyske Bol.de og CDNow.com populære nettsider for den europeiske nettbruker, i tillegg til rene finanstjenester som Lloydstsb.com og EGG.com.

Undersøkelsen er basert på målepaneler utplassert hos 50.000 private Internett-brukere i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Sverige, Danmark, Spania, Italia, Sveits og Norge.

Til toppen