Vi ringer mindre, men sender flere SMS

Vi snakker mindre i telefonen og surfer mindre på internett, men sender stadig flere tekstmeldinger, konstaterer Willy Jensen i Post- og teletilsynet.

Det viser Post- og teletilsynets statistikk for i fjor. Hele 2,1 milliarder tekstmeldinger sendte nordmenn i 2001, og det er en økning på 800 millioner meldinger fra året før, melder Dagens Næringsliv.

Samtidig gikk taletiden for fasttelefon målt i antall minutter ned med 4,5 prosent. Selv om det var en oppgang i bruken av mobil, var ikke økningen stor nok til å oppveie nedgangen.

- Det er oppsiktsvekkende. Folk snakker kortere på mobiltelefon enn fasttelefon. Dessuten har mange storbrukere gått over til internett, sier direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet.

Det var Telenor som mistet flest trafikkminutter i fjor. I mobilsegmentet mistet Telenor 6,9 prosent i forhold til år 2000, mens trafikken over fastnettet gikk ned med 2,9 prosent.

Til toppen