Business Intelligence

– Vi ville lage egen software i tillegg – ikke bare være konsulenter

Det lille IT-selskapet på Lysaker har gjort det sterkt i konkurranse med internasjonale BI-giganter.

Øyvind Stige er daglig leder ved September BI.
Øyvind Stige er daglig leder ved September BI. (Bilde: Kurt Lekanger)

Det lille IT-selskapet på Lysaker har gjort det sterkt i konkurranse med internasjonale BI-giganter.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

LYSAKER (digi.no): Det norske selskapet September BI har spesialisert seg på å utvikle business intelligence-løsninger (BI) for varehandelen («retail»), og har lykkes med å få innpass hos en rekke store butikkjeder i Norge – i konkurranse med internasjonale BI-kjemper. På kundelisten finner vi blant annet selskaper som XXL, Varner, Vita og G-Sport.

I stedet for å utvikle hele løsningen fra bunnen av, har de imidlertid basert seg på hyllevare-løsninger og bygget sin egen klient – Seebrite BI – på toppen. Løsningen er tilgjengelig både via web og som apper til iOS og Android. I bunnen ligger Microsoft BI, med SQL Server som motor. 

September BI holder til på Lysaker Torg og har til sammen 16 ansatte, hvorav fire er utviklere og de fleste andre BI-konsulenter med utviklingskompetanse.
September BI holder til på Lysaker Torg og har til sammen 16 ansatte, hvorav fire er utviklere og de fleste andre BI-konsulenter med utviklingskompetanse. Foto: Kurt Lekanger

– Vi fant ut at vi skulle bruke Microsoft-stacken som basis, men at vi skulle lage egen software i tillegg – og ikke bare være konsulenter, forteller daglig leder Øyvind Stige til digi.no. 

Stige forteller videre at mange av de tradisjonelle BI-løsningene typisk har vært løsninger som brukes av noen få ansatte, for eksempel på ledernivå og i økonomiavdelingen. Løsningen September BI har bygget handler om mer enn bare BI – som gjerne betyr langtidsplanlegging og rapportering i ettertid. I stedet har man forsøkt å lage en løsning som gir både ledere og ansatte beslutningsgrunnlag mer eller mindre i sanntid – altså et verktøy ansatte i alle deler av organisasjonen bruker gjennom hele arbeidsdagen.

– Hvis vi ser på BI-løsninger som leveres av de store, tunge leverandørene er det stort sett ledere og fagressurser som bruker dem. Mens ut på sisteleddet, der er BI-løsningene mer sjelden, sier Stige.

Blant konkurrentene til selskapet nevner Stige  både ERP-leverandører som leverer BI og rene BI-selskaper som Visma-eide bWise og det finske selskapet Affecto.

Skal være et «operasjonelt BI-verktøy»

Ved hjelp av løsningen kan ledere og ansatte få tilpassede dashboards som viser nøkkeltall, analyser og rapporter – enten man bruker PC, nettbrett eller mobil. Man kan for eksempel se omsetningen i alle kanaler og butikker, samt følge opp kampanjer, bemanning og logistikk. Ifølge Stige er det lagt vekt på å ha verktøy som skal gjøre det enklere å drive god og lønnsom butikk.

– Kjedene har innenfor retail ofte hatt en utfordring med å få opp gjennomføringsgraden på tiltak eller aktiviteter. 

Måten dette tradisjonelt har vært gjort på er at man kanskje sender ut en mail og litt informasjon, men så er det vanskelig for de som sitter sentralt å vite hva som faktisk blir gjort ute i de enkelte butikkene. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Web-løsningen.
Web-løsningen. Foto: September BI

Gjennom en ny modul de lanserte i fjor, «Seebrite Operations», kan en kjedeleder planlegge og administrere oppgaver, så vil de enkelte butikksjefene eller ansatte få opp oppgaver i sitt dashboard på PC-en eller i mobilappen. Det kan for eksempel være informasjon om en kommende kampanje, med sjekklister for hva de enkelte bør ha gjennomført før kampanjen starter. Det er også mulig for en kjedeleder å be personer ute hos de enkelte forhandlerne om å sende inn for eksempel bilder av en vareutstilling.

De som jobber ute i butikkene ønsker kanskje se informasjon om hvordan deres butikk ligger an i forhold til mål, i forhold til andre butikker, og så videre. Det er også mulig å legge inn salgskonkurranser, og løsningen vil hele tiden hente inn oppdatert informasjon om hvordan man ligger an. 

Bakgrunn fra retail

Stige forteller at September BI ble startet opp av fire personer som alle hadde jobbet sammen gjennom ulike selskaper. Samtlige hadde bakgrunn fra å jobbe med butikkdatasystemer og ERP-løsninger helt siden 90-tallet. 

Selskapet har nå holdt på i sju år, og ble kåret til Gasellebedrift i Dagens Næringsliv i 2014, 2015 og 2016 – og har hele veien levert svarte tall i regnskapet. Ifølge regnskapstall.no hadde September BI driftsinntekter på 17,1 millioner kroner og et driftsresultat på 2,1 millioner i 2016 – og omsetningen har økt jevnt og trutt år for år.  

September BI har nå 16 ansatte, hvorav fire er dedikerte utviklere. Så er det én på salg og administrasjon, mens resten av bedriften i hovedsak består av BI-konsulenter med utviklingskompetanse. 

Slik kan mobilappen se ut. Hvilken informasjon brukeren får opp, avhenger av hva slags rolle brukeren har.
Slik kan mobilappen se ut. Hvilken informasjon brukeren får opp, avhenger av hva slags rolle brukeren har. Foto: September BI

Alle kundene har base i Norge, men har virksomheter i mange land – slik at September BIs løsninger nå brukes av 30 butikkjeder i til sammen 8 land, med totalt rundt 5000 brukere.

Tjenesteorientert arkitektur og mikrotjenester 

Utviklerne hos September BI har som nevnt basert seg på standardløsninger fra Microsoft i bunnen – Microsoft SQL Server, Microsoft Integration Services (SSIS) og Microsoft Analysis Services (SSAS). Disse løsningene er ifølge Stige solide og fokus har i stedet vært på å lage Seebrite-klienten på toppen – og sørge for at den er best mulig tilpasset behovene i retailmarkedet. Dette gjør også at utviklingskostnadene blir lavere, samtidig som kostnadene for kundene også blir lavere.

Det er også laget integrasjonsskript mot alle de vanligste ERP- og butikkdatasystemene som brukes innenfor retail. Eksempler på dette er Dynamics Ax / NAV, Lindbak, Visma Retail, Infor M3, LS Retail, Time Grip, Hybris og Magento. 

– De store kundene våre har gjerne 6-12 ulike datakilder. 

Siden det er standard Microsoft-løsninger i bunnen, har man fortsatt tilgang til alle dataene som ligger i datavarehuset og kan bruke andre verktøy – som Excel eller Power BI – til å analysere dette. Men dette er typisk noe bare noen få har behov for, mener Stige. 

De siste to årene har selskapet jobbet mye med å legge om løsningen til en tjenesteorientert arkitektur, hvor alle bestanddeler og moduler er mikrotjenester som snakker sammen. Stikkord er mer åpne og modulbaserte løsninger som enklere kan integreres med kundenes eksisterende løsninger. 

– Det har vi gjort for å ha en mer moderne arkitektur, og for å være forberedt på «skyverdenen».

I dag leveres de fleste installasjonene som «on premise», det vil si at kundene har databasen lagret der de selv velger. Men Stige forteller at de har flere kunder som velger Microsoft Azure og får leveransen håndtert i sin helhet av September BI. Fremover vil fokus i stadig større grad være å få kundene til å velge en SaaS-modell (Software as a Service), hvor September BI leverer alt som en skybasert abonnementsløsning basert på Microsoft Azure.

– Vi ser at verden beveger seg raskt og kundene modnes. 

Stige forteller at programvaren er den samme for alle kunder, slik at alle hele tiden er på siste versjon.

– Men vi kan endre hvordan dashboardene og UI-et skal se ut , det gjør konsulentene med en designer. Men det som ligger i bunnen, det er likt. 

– Dere ser jo ut til å gjøre det godt i Norge. Har dere ambisjoner om å vokse videre ut i verden?

– Vi har som mål å få løsningen vår ut i flere markeder, og vi jobber med en strategi for å se på hvordan det kan gjøres, sier Stige.

 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen