Videoutleie over nettet ikke lenger en Hollywood-drøm

Å kunne se hvilken film en vil, når en vil, via nettet har vært en av visjonene for bredbåndsverden. Hittil har Hollywood vært tregeste elev i klassen, men en ny allianse skal endre på det.

Etter mange måneders diskusjoner er Sony Pictures Entertainment omsider kommet til enighet med fire andre filmselskaper om distribusjon av Hollywood-filmer over Internett.

Video on demand, eller video på forespørsel, er på ingen måte noe nytt fenomen, heller ikke i Internett-sammenheng. Det nye er at de store aktørene i Hollywood trår til på dette markedet - aktører som hittil har vært avventende i forhold til Internett.
Sony, Warner, Universal, Paramount og MGM skal være likeverdige partnere i selskapet, som baserer seg på Sonys MovieFly-teknologi.


Selskapet har hittil ikke fått noe navn, og det er usikkert når en kan forvente lansering, ifølge New York Times. Avtalene om nettbasert filmdistribusjon er ikke-eksklusive, da selskapene vil unngå bekyldninger om kartellvirksomhet. Det ryktes også at Disney og Fox er i startgropa, og at begge kan komme til å lansere egne nettbaserte filmtjenester iløpet av kort tid.

Tjenesten vil kreve bredbåndstilknytning til Internett, da filmer på 500 MB tar endel tid å laste ned. Filmen vil bli liggende på harddisken i 30 dager etter betalingen, og vil slette seg selv 24 timer etter første visning. Prisen skal bli omtrent det du betaler i videosjappa på hjørnet. Aktørene er klar over at antallet bredbåndsbrukere er i laveste laget, men ser på lanseringen som en posisjonering for fremtiden.
- Vårt langsiktige mål er å gjøre filmer tilgjengelig på Internett, mot betaling (...) og skape en ekstra markedsplass der, sier Sony Pictures-president Yair Landau til Video Business.

Representanter for selskapene uttaler at MovieFly skal være et sikkert format, uten at det oppgis detaljer om hva sikringen består i.

Til toppen