Vil at datasentre skal avlaste strømnettet

Energistyringsselskapet Eaton ser for seg at fremtidens datasentre skal selge backup-tjenester til strømnettet.

Vil at datasentre skal avlaste strømnettet
Illustrasjonsfoto: Facebook

En voksende datasenterindustri har de siste årene lagt store beslag på tilgjengelig kapasitet i det norske strømnettet.  Samtidig vil en økende andel vind- og solkraft kreve større fleksibilitet i strømnettet.