Vil gi bort kunnskapen

Et av verdens ledende Internett-konsulentselskap, MarchFirst, vil gi bort kunnskapen sin. Selskapet lanserte torsdag MarchFirst Observatory, som selskapet ønsker skal bli den ledende kunnskapskilden for den nye økonomiens spillere.

- Grådighet og frykt er det som driver forretningsmenn og kvinner, sier Thomas Metz, President og Chief Operating Officer i MarchFirst til digitoday.no.

Frykten for den nye økonomien, for å gå inn på nye markeder, ta i bruk ny teknologi for å snu opp ned på hele levesettet til en bedrift, fører til at mange selskaper vegrer seg for å legge en strategi for nettet. Men marchFIRST, som lever av å gi slike selskaper råd og hjelp med dette, har funnet en mulig løsning: Kunnskap.

MarchFirst skal i tiden fremover gjøre masse av sin tenkning, sine analyser av fenomener som CRM, B2B og merkevarestrategi, fritt tilgjengelig på tjenesten MarchFirst Observatory. Det skal også publiserer kvartalsvise pamfletter med artikler og analyser.

Konsulentselskapet MarchFirst vokste frem, som navnet tilsier, den første mars i år. Dette var etter fusjoner mellom blant annet USweb/CKS og Wittman-Hart. Selskapet har 10.000 ansatte i 14 land verden over, deriblant 45 personer på Norgeskontoret. Det er den enorme kilden med kunnskap som sitter inne i disse menneskene som fortløpende skal publiseres på selskapet nye tjeneste, fritt tilgjengelig for alle.


- MarchFirst Observatory skal ved å gi brukerne velinformerte rapporter og dypgående industrianalyser muligheten til å ta godt funderte beslutninger innen Internett og e-business, sier Robert Bernard, toppsjef for MarchFirst, på presentasjonen av tjenesten torsdag.

Bernard sier at MarchFirst skal konsentrere seg om selskapene i gruppen Fortune 1000, de et tusen største bedriftene i verden. Disse selskapene, mener han, har store utfordringer, men minst like store muligheter i tiden som kommer.

- Man må begynne å se eksternt, ikke internt, sier Bernard som mener at nettets muligheter til å snu opp ned på hvordan man kommuniserer med sine leverandører krever at selskapene må bruke mer tid på å forstå sine kunders kunder for å lykkes.

Bernard sier at gjennom å jobbet med de store "blue chip" selskapene i lang tid, selskaper som har stått som drivere i økonomien, har det som i dag er MarchFirst opparbeidet seg mye kunnskap innen nettopp dette feltet.

- Dette vil vi gi tilbake, sier Bernard.

Til toppen