JUSS OG SAMFUNN

Vil ha digitaliseringsgeneral

Les hvordan regjeringsutvalg vil det digitale Norge skal bygges.

Statsråd Rigmor Aasrud fikk mandag overlevert Digit-utvalget sin rapport "Hindre for digital verdiskapning". Utvalget ble ledet av Torgeir Waterhouse.
Statsråd Rigmor Aasrud fikk mandag overlevert Digit-utvalget sin rapport "Hindre for digital verdiskapning". Utvalget ble ledet av Torgeir Waterhouse. Bilde: Sigvald Sveinbjørnsson
7. jan. 2013 - 12:03

Sommeren 2011 nedsatte regjeringen Digitutvalget som skulle se på utfordringer og barrierer mot digital tjenesteutvikling og elektronisk handel og verdiskapning. Hensikten var å levere innspill til hvordan politikken på dette området skal utformes.

Utvalget ble ledet av Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, og presenterer mandag en rekke forslag. I en pressemelding fra departementet trekker de opp et knippe:

Digitaliseringsdirektør for Norge. Utvalget vil ha en «general» som skal lede en sektorovergripende prosjektorganisasjon med ressurser til å gjennomføre digitaliseringen av både det offentlige Norge og til å bidra til digital verdiskaping i samfunnet for øvrig.

Bredbånd. Dette må sees på som en del av samfunnets grunnleggende infrastruktur, og er en forutsetning for en vellykket digitalisering av samfunnet.

Kompetanseheving. Utvalget går inn for at programmeringsspråk skal inn i skolen og mener kompetansen på informasjonssikkerhet er for lav, noe som kan true norske verdier.

Deling av data. Utvalget mener at økt deling av data fra offentlig sektor er viktig for digital verdiskapning. Dette er et område som regjeringen må prioritere sterkere enn i dag. De tar også til orde for en helhetlig digital kulturpolitikk.

– En forutsetning for å lykkes med digital, kulturell innholdsformidling ligger i forståelsen av nye markedsmekanismer. Undertiden kan det være utydelig om støtteordninger ment for innholdsproduksjon innebærer kultur- eller næringsstøtte. Dette har etter utvalgets mening bidratt til å sementere bransjene og forsinke utbredelsen av nye tjenester, skriver utvalget.

Det mest kontroversielle vil imidlertid være det utvalget kaller «Rebalansering av immaterialretten». Digitutvalget anbefaler en bred, empiridrevet immaterialrettsreform. Norge bør arbeide internasjonalt for en utvikling av immaterialretten slik at den blir tilpasningsdyktig for fremtidig teknologisk utvikling.

Hva som konkret menes med dette går ikke frem av pressematerialet til Fornyingsdepartementet, som har bestilt utvalgets rapport, og vi i digi.no kommer tilbake til dette etter pressekonferansen med rapportoverleveringen mandag ettermiddag.

– Nye verktøy og nye distribusjonskanaler endrer måten vi produserer, distribuerer og bruker innhold på. Jeg opptatt av at vi utnytter teknologien optimalt og med det, utløser potensialet for verdiskaping, effektivisering, innovasjon og vekst. Jeg ser frem til å lese rapporten og bidragene den gir til politikkutvikling på dette området, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud. Aasrud vil om kort tid sende rapporten på høring.

I utvalget har blant annet Operas teknologi-direktør Håkon Wium Lie, Lyses konserndirektør Toril Nag og konsulent, tidligere SV-politiker, Jørund Leknes, deltatt. Hele listen over utvalgsmedlemmene kan du lese her.

Har kan du laste ned hele rapporten fra utvalget (pdf).

digi.no er tilstede på pressekonferansen til Aasrud og Digitutvalget, og vil komme tilbake med en fyldig sak i løpet av ettermiddagen.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.