Vil ha institutt for Internett-studier

Ved NTNU skriver de Norges Internett-historie. Dokumentasjon og forskning omkring fenomenet Internett er så viktig, mener de, at de nå vil ha et eget institutt for Internett-studier.

- Vi har et institutt for forsvarsstudier, jeg mener det er helt på sin plass at vi også får et institutt for Internett-studier.

Det sier Øyvind Thomassen, 1.amanuensis, senter for teknologi og samfunn ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Thomassen er prosjektleder for kartleggingen av Norges Internett-historie og er allerede godt igang med å samle informasjon til det som skal bli en oversikt over alt som har skjedd med Internett her til lands.

- Det er naturlig å tenke seg at en samler forskning både på teknologi og humanistisk og samfunnsvitenskaplige emner på ett sted. Når det gjelder Internett er det utfordringer i retning av alle typer fag, og det går an å koble tradisjonelle fag på nye måter.

Internett-forskningen har vært preget av isolerte, sporadiske forsøk. Det har ikke vært mange forsøk på systematisk forskning på for eksempel hvordan brukerne opplever å benytte Internett, hvordan nettet har forandret måten vi lever på og måten vi oppfatter våre liv på - i alle fall ikke i Norge.

- Det er ingen som prøver å koordinere forskning om hvordan Internett påvirker enkeltmennesker og samfunn, sier Thomassen, som håper på innspill fra bransjen og akademiske miljøer på idéen sin.

Til toppen