Vil ha mer Linux i staten

Microsoft har hatt tilnærmet monopol på programvare i forvaltningen. Nå kommer Linux, for staten har dumpet sin avtale med Microsoft.

Microsoft har hatt tilnærmet monopol på programvare i forvaltningen. Nå kommer Linux, for staten har dumpet sin avtale med Microsoft.

Økt konkurranse om programvare i offentlig sektor. Det er målet for arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman, som har besluttet å ikke tegne ny Select 5.0-avtale med Microsoft Norge gjennom Forvaltningsnettsamarbeidet.

Skrittet er ment å fremme bruken av åpen kildekode i forvaltningen, noe også EU-kommisjonen mer enn hintet om i en fersk rapport.

Les også

EU satser på open source
Staten sier opp avtale med Microsoft

Gjennom Forvaltningsnettsamarbeidet har alle statlige, fylkeskommunale og kommunale etater fram til 30. november 2002 en Select 5.0-avtale med Microsoft Norge. Avtalen gir de offentlige etatene muligheten til å handle Microsoft programvare til rabatterte priser, skriver departementet i en pressemelding. Denne avtalen vil altså ikke bli fornyet.

I statlig forvaltning er bruken av Microsoft programvare svært utbredt, og for enkelte produktområder er det en tilnærmet monopolsituasjon med
markedsandeler opp mot 95 prosent.

- Bruken av åpen kildekode, blant annet Linux, vil kunne fremme konkurransen og redusere en uønsket segmentering i deler av IKT-markedet. For å bidra til å gjøre programvare basert på åpen kildekode til et reelt alternativ for offentlige etater, vil det derfor ikke bli inngått noen ny Select 5.0-avtale med Microsoft Norge gjennom Forvaltningsnettsamarbeidet, sier statsråd Norman i en pressemelding.

I IKT-strategien for offentlig sektor, som skal framlegges til høsten, vil en komme med tiltak som ytterligere vil bidra til å øke bruken av åpen
kildekode i offentlige etater. I begynnelsen av juni i år ble det kjent at Tyskland skal kjøpe en hel haug SuSE-Linuxmaskiner fra IBM til bruk i offentlig sektor.

En av grunnene var, ifølge BBC, sikkerhet.

Ifølge seniorrådgiver Kai-Ove Nauen i AAD, er det ikke snakk om så store endringer, og alt håp om å lage overskrifter som "Linux på Bondeviks maskin" blir raskt punktert. Det er fortsatt opp til statlige og kommunale etater å gjøre avtaler selv, men denne ukens utspill vil i alle fall starte en diskusjon der open source-programvare i alle ledd av forvaltningen blir et hett tema.

Til toppen