Vil ikke ansette arbeidsledige IT-folk

Vil ikke ansette arbeidsledige IT-folk

IT-bedrifter må si nei til IT-oppdrag, men vil likevel ikke ansette arbeidsledige IT-folk.

Ikke siden toppåret 2000, har det vært så stor etterspørsel etter IT-arbeidskraft. Dette merkes på nedgangen i antall IT-fok som er ledige.

Ifølge tall fra Nav (tidligere Aetat) er det nå bare 1.096 IT-fagfolk som er registrert i Navs ledighetsregister, som har synket til en tredel på fire år.

Samtidig fortsetter antall ledige stillinger å vokse friskt. Januar hadde hele 1.319 ledige IT-stillinger.

Men til tross for et presset arbeidsmarked, er IT-bedrifter lite villig til å gå til Nav for å få hjelp.

Navs nestleder i jobbservice i Oslo, Roger Andersen, forteller til digi.no at de ikke har merket noen direkte etterspørsel fra IT-bedrifter etter folk i 2006. Riktignok var det noen henvendelser i 2005, men det var enklere IT-jobber innen web-design, brukerstøtte og programmering.

Nav samarbeider med Arbeidsdirektoratet og ledighetsetaten i Sverige, og skal arrangere fire jobbmesser i Sverige målrettet mot å hente inn ingeniører. Prosjektet går gjennom EURUS, som er et samarbeid innen EU-området på nettopp mobilisering av arbeidskraft.

Her er det ingeniører Nav vil skaffe, men det er innen olje og bygningsbransjen.

- IT-bedrifter har ikke meldt inn sitt behov, forteller Andersen.

Nav har gjort tilsvarende tiltak for andre bransjer. Blant annet for noen år siden da det var stort behov for sykepleiere, og Aetat gikk til Polen. Flere snekkere ble også hentet inn fra Tyskland for å kunne dekke etterspørselen.

- Det er stor interesse for å se på det svenske markedet, og vi har fått inn mange ingeniører hit, forteller Andersen til digi.no.

IT-bedrifter er åpenbart kresne. digi.no har tidligere skrevet om både Steria, Accenture, Bouvet, IBM, Trolltech og Ericsson som alle synes å ville ha de flinkeste av de flinkeste.

Konsulentselskapene skal ikke bare ha sivilingeniører fra NTNU, men også dem med toppkarakter. Studenter som i snitt hadde A, fikk en begynnerlønn på 450 000 kroner, i forhold til 350 000 for studenter med C i snitt.

Til toppen