Vil ikke etterforske ulovlige World Games Inc.

Økokrim vil ikke etterforske det populære pengespillet World Games. Lotteritilsynet mener spillet er i strid med Lotteriloven.

Økokrim vil ikke etterforske det populære pengespillet World Games. Lotteritilsynet mener spillet er i strid med Lotteriloven.

 Økokrim har den siste tiden fått mange henvendelser om selskapet World Games Inc (WGI). De har likevel ikke åpnet etterforskning i saken og har heller ikke vurdert om spillet er ulovlig, opplyser de på sitt nettsted.

Lotteritilsynet mener spillet er ulovlig, og det er dermed ikke lov å holde møter, annonsere for spillet eller verve nye medlemmer. Spillerne loves eventyrlige fortjenester om de bare klarer å rekruttere nok spillere i pyramiden under seg.
 
Denne typen spill faller utenfor Økokrims kjerneområde, skriver de videre. Økokrim skal etterforske og føre for retten store og komplekse saker, eller saker av viktig prinsipiell betydning. Eksempler på dette er alvorlige skatte- og avgiftsunndragelser, regnskapsovertredelser, verdipapirkriminalitet, brudd på konkurranseregler, korrupsjon, alvorlige bedragerier og hvitvasking.
 
Ifølge Drammens Tidende har WGI 30.000 medlemmer i Norge, og 60.000 på verdensbasis. Selskapet driver gambling på Internett, og medlemmene får provisjon for hvert nytt medlem de rekrutterer.

Lotteritilsynets uttalelse om WGI sier at de ikke har vurdert spillet om mot lovgivningen omkring pyramidespill.

Til toppen