Vil innføre moms på IT-tjenester

I statsbudsjettet foreslår regjeringen innføring av moms på en rekke tjenester, deriblant konsulent- og rådgivningstjenester og såkalte EDB-tjenester.

Regjeringen foreslår nå innføring av moms på en rekke tjenester. Endringene foreslås tre i fra kraft 1. juli neste år.

Samlet sett skal reformen bringe nye 2,9 milliarder kroner inn i statskassen. Målsettingen er at disse pengene skal benyttes til reduksjon av avgifter på drivstoff, kjøtt og alkohol.

Moms innføres etter planen på blant annet konsulent- og rådgivningstjenester, inkasso- og kredittopplysningstjenester og såkalte EDB-tjenester. Dette er bransjer hvor lønnsandelen av kostnadene er relativt høy, hvilket innebærer at bedriftene ikke har mulighet til fradrag for mye inngående moms. Satsen for momsen på disse tjenestene blir på 23 prosent.

I tillegg forelås en moms på 12 prosent for persontransport og overnattingstjenester.

For luftfart forelås nullsats fra 1. juli, hvilket innebærer at man i stedet foretar en omlegging av flypassasjeravgiften. I henhold til statsbudsjettet vil omleggingen i sum ikke bety noen endring for luftfarten.

Det legges heller ikke opp til moms på helsetjenester, barnehager, undervisning, utleie av fast eiendom, kino, teater, aviser, tidskrifter og bøker.

Det legges derimot opp til moms på blant annet parkering, porto, arbeidsformidling og eiendomsmegling.

Til toppen