Vil kreve inn skatt over Internett

WM-data skal lage et nytt Internett-basert skattesystem for Skattedirektoratet. 170 millioner kroner og to år er satt til side.

Det er dyrt å utvikle systemer som bare har en kunde. Skattedirektoratet skal ha nytt skatteinnkrevingssystem som skal hjelpe alle landets kommunekasserer- og kemnerkontor. Kostnadsrammen blir på 170 millioner kroner og prosjektet vil løpe over to år.

Løsningen skal utvikles av WM-data med en basis i Oracle-teknologi. Oracle er svært ivrige på Internett, så kemner-kontorene vil i fremtiden arbeide med skatteinnkreving med en Internett-leser, forteller WM-data.

Til toppen