Vil samordne B2B med Optical Storage

iGroup vil fusjonere Input med Optical Storage. Kombinert markedskraft skal gi 230 millioner i omsetning av datalagringsprodukter i Norge og Sverige.

Input AS, eiet av iGroup ASA, skal fusjonerer med Optical Storage AS. Dette melder iGroup i en børsmelding.

Input er en B2B handelsportal for databransjen innenfor minne- og lagringsprodukter. Selskapet er i utgangspunktet 100 prosent eiet av iGroup.no.

Optical Storage tilbyr hardware fra en rekke leverandører og gjennom flere titalls forhandlere i Norge og Sverige. Selskapet hevder selv å være markedsleder på optisk datalagring.

Input AS inngår i virksomhetsområdet E-handel i iGroup.no. Dette virksomhetsområdet hadde i tredje kvartal en omsetning på 34 millioner kroner. Etter ni måneder i 2000 lå omsetningen på 88 millioner kroner. Virksomhetsområdet består i tillegg til Input av Netshop, AGARD Norge og Nett Bil.

Sammen skal selskapene satse på å bli en dominerende aktør innenfor salg av teknologi og kompetansetjenester rundt datalagringsprodukter i Norge, Sverige og Finland. Det kombinerte selskapet tar neste år sikte på en samlet omsetning på ca 230 millioner kroner.

Synergieffekter skal ifølge selskapene hentes ut på logistikk og administrasjon. I tillegg forventer de at samordningen av B2B e-handelsportalene skal gi vesentlig forsterket markedskraft.

iGroup vil sitte med 45 prosent av det fusjonerte selskapet og vil også ha en opsjon på å kjøpe seg opp til 100 prosent eierandel basert på en PE (etter skatt) på 7,5.

Selskapet sier at de også vil vurdere videreutviklingen av selskapet, herunder ytterligere oppkjøp samt foreta en vurdering av en egen børsnotering av selskapet i Oslo eller i Stockholm.

Endelig fusjon skal skje innen 30.november etter gjennomføring av due diligence prosesser.

Til toppen