Vil stoppe kommunenes bredbåndsbygging

Vil stoppe kommunenes bredbåndsbygging

Bør kommunale selskaper få bygge bredbånd? Nå vurderer Sverige dramatiske grep.

En lang rekke kommunale kraftselskap i Norge er blitt bredbåndsleverandører, gjerne etter å ha strukket eller gravd ned fiberlinjer. Den mest kjente av dem er Lyse i Stavanger-området som tilbyr Norges mes avanserte bredbåndsnett.

Dette er misbruk av kommunale penger, hevder selskaper som Nextgentel.

Kraftselskapene har monopoler og tar unødvenig høye priser som de så bruker til å investere i konkurranse med aktører i det kommersielle markedet, hevder selskapene.

I noen tilfeller servere dog de kommunalt eide selskapene bredbånd til kunder som ikke har et kommersielt tilbud.

Nå tar svenskene fatt i debatten og det er ikke noen forsiktig mellomløsning det svenske Post og teletilsynet foreslår. Kommunalt eide bredbåndsnett skal ikke ha lov til å konkurrere med kommersielle aktører hvis det er bygget ut kommeriselle nett, mener tilsynet.

Forslaget kommer i en bredbåndsrapport som tilsynet har oversendt regjeringen, skriver idg.se. Den nye svenske regjeringen planlegger en omlegging av svensk bredbåndspolitikk i løpet av året.

I Sverige har hele 156 kommuner bygget ut kommunalt eide bredbåndsnett.

Tilsynet mener at disse nettene ikke skal få lov til å levere bredbånd til hverken bedrifter, kommunale etater eller husstander. Det eneste de kommunale selskapene burde få lov til er å selge nettkapasitet til kommersielle tilbydere.

Til toppen