Vil stoppe sonefrie DVD-spillere

Grupperingen som kontrollerer DVD-standarden ønsker å stoppe salget av DVD-spillere som omgår sonesystemet. Dermed kan det bli vanskeligere å få sett akkurat den filmen du vil se.

Grupperingen som kontrollerer DVD-standarden ønsker å stoppe salget av DVD-spillere som omgår sonesystemet. Dermed kan det bli vanskeligere å få sett akkurat den filmen du vil se.

Industriorganisasjonen DVD Forum vil presse produsenter som ikke følger sertifiseringskravene for DVD-spillere.

Spillerprodusenter i Taiwan, som ikke bryr seg om regionkodingen, skal ikke lenger få bruke DVD-logoen på apparatene de leverer, siden DVD Forum mener disse apparatene roter til systemet med region- eller sonekoding på platene.

Dermed kan det bli vanskeligere å få tak i godkjente, åpne spillere hvis importøren nekter å ta inn spillere uten DVD Forums godkjenningsstempel.

Sonesystemet for DVD er opprettet for å la filmstudioene lansere filmer til forskjellig tidspunkt på forskjellige steder i verden. Dette medfører endel ekstra prakk for forbrukerne, som i utgangspunktet ikke skal kunne se filmer fra andre soner enn den de bor i - i Norge betyr det Sone 2.

DVD Forum har i første omgang satt iverk en kampanje overfor produsenter på Taiwan, sier kilder som står forumet nær, ifølge Taiwan Economic Times via The Register.

Mange av spillerne som selges i Norge er allerede modifisert til å kunne spille DVD-plater fra alle soner, eller butikken kan modifisere spilleren på stedet.

Sonesystemet er omstridt, da mange mener alt utenom "originale" filmene i Sone 1-koding er av lavere kvalitet.

Mange filmentusiaster nekter å se annet enn Sone 1-filmer, da disse gjerne har bedre lyd- og bildekvalitet, og gjerne mere ekstramateriale inkludert på platen.

Det er mange produsenter som offisielt følger reglene fra DVD Forum, men som likevel sender ut spillere hvor det er svært enkelt å omgå sonesperringen - gjerne via fjernkontrollen.

Taiwan har 14 prosent av DVD-spillermarkedet i verden, og spillerne har blitt populære siden de gjør det enkelt å omgå sonesperringen. Markedsandelen antas å ville øke til 23 prosent neste år.

DVD Forum har rettighetene til DVD-logoen, men kan sannsynligvis ikke hindre noen i å trykke bokstavene "D", "V" og "D" etter hverandre på pappesken spilleren leveres i.

Til toppen