Vil trekke Facebook inn i forvaltningen

Fornyingsminister Grande Røys svarer på anklagen om at staten er for passive med sosiale medier.

Vil trekke Facebook inn i forvaltningen

Fornyingsminister Grande Røys svarer på anklagen om at staten er for passive med sosiale medier.

Stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet sendte første 1. september et brev til fornyingsminister Heidi Grande Røys, der han ba om en forklaring på statens passive holdning til sosiale medier.

I et intervju med VG er han ikke i tvil om at både departementene og politikerne burde skjerpe seg på dette området.

Nå har Micaelsen fått svar på sin henvendelse, og digi.no har fått tilgang til korrespondansen.

– Sosiale medier er noe staten må, og vil, forholde seg aktivt til, står det innledningsvis i en lengre e-postmelding, som er signert Heidi Grande Røys.

    Les også:

Røys forteller at fornyingsdepartementet i fjor satte i gang studier for å lære mer om utviklingen. Her slås det fast at utviklingen av nettfenomener som Facebook og Nettby er noe som angår staten.

– Det betyr ikke nødvendigvis at staten skal etablere seg på Facebook eller andre sosiale nettsteder, men vi må vurdere hvordan man kan bruke elementer fra disse nettstedene i vår dialog og kommunikasjon med innbyggerne, for eksempel ved å gjøre informasjonen mer delbar. Dette følger vi aktivt opp i det pågående arbeidet med fornyingen av statens kommunikasjonspolitikk, skriver statsråden.

Regjeringen avventer også en tilleggsstudie utført av Sintef IKT, som ser nærmere på potensialet for offentlig sektor, både muligheter og utfordringer. Rapporten skal etter planen offentliggjøres i løpet av kort tid.

Det siste året har 1,3 millioner nordmenn registrert seg på Facebook. Det ville vært dumt om ikke staten gjorde noe med det Fornyingsministeren mener de må utnytte mulighetene som sosiale medier gir innen formidling av offentlig informasjon, men peker på at dette er et felt hvor det er behov for både prøving og feiling, men også behov for en dose nøkternhet:

– Sosiale nettfenomener kan også ha noen negative aspekter, ikke minst knyttet til personverv og nettvett. Staten ser derfor også behovet for å vurdere de sikkerhets- og personvernsmessige konsekvensene nærmere, noe vi er i gang med.

Hva slags strategi har staten for å øke bruken av sosiale medier i dialogen med innbyggerne, spør Micaelsen, og statsråden svarer slik:

– Både den nye statlige kommunikasjonspolitikken og IKT-politikken vil være viktige deler av strategien for å øke bruken av sosiale medier. Jeg vil her også nevne det nye Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI), som vil være en viktig aktør i iverksettingen av både IKT-politikken og kommunikasjonspolitikken. Vi arbeider nå med en stortingsmelding om forvaltningspolitikk hvor blant annet forholdet til ny teknologi og nye kanaler vil bli omtalt.

Videre skriver ministeren at staten vil se på egne regler og rutiner, dersom det viser seg at disse er til hinder for økt bruk av sosiale medier.

Stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen (29)  fra Arbeiderpartiet er veldig fascinert av elektroniske medier. (Foto: Buskerud Ap)
Stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen (29) fra Arbeiderpartiet er veldig fascinert av elektroniske medier. (Foto: Buskerud Ap)

– Jeg er veldig glad for at ministeren sier at staten må og vil utnytte mulighetene som sosiale medier gir. Det virker som hun har noen ideer om hvordan dette kan gjøres, forteller Torgeir Micaelsen til digi.no

– Det siste året har 1,3 millioner nordmenn registrert seg på Facebook. Det ville vært dumt om ikke staten gjorde noe med det, fortsetter han.

Stortingsrepresentanten sier han er fornøyd med svaret fra statsråden, men understreker samtidig at dette bare er en start.

– Vi har ingen tid å miste. Det er viktig at svaret materialiserer seg i handling innen rimelig tid, sier han.

Samtidig ønsker han at staten ser mer på mulighetene enn eventuelle begrensninger.

– Dette må ikke gjøres til et spørsmål om jus. Dette dreier seg ikke om å legge ut partybilde av statsråder på nettet. Det handler om dialog og offentlig informasjon.

    Les også:

Til toppen