Vil tvinge gjennom .porno

En amerikansk senator vil gjerne tvinge alt skadelig nettinnhold inn under et toppdomene med endelsen .prn, heller enn .com og lignende. Det er hverken en ny eller spesielt god idé, mener kritikerne.

En amerikansk senator vil gjerne tvinge alt skadelig nettinnhold inn under et toppdomene med endelsen .prn, heller enn .com og lignende. Det er hverken en ny eller spesielt god idé, mener kritikerne.

Senator Mary Landrieu vil tvinge Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) til å opprette et eget toppdomene for porno og annet presumptivt skadelig materiale, med bokstavene .prn.

Det er iallefall én av punktene i et lovforslag (PDF) hun har presentert til kongressen i USA.

Landrieu vil at enhver som opererer en nett-tjeneste som er skadelig for mindreårige skal registrere seg og operere under det nye domenet.

Man ønsker å straffe dem som eventuelt ikke underlegger seg reglementet.

Les også


Det er langt fra noen ny plan Landrieu lanserer. Det har lenge vært snakk om mulighetene for å lansere .xxx, .sex eller lignende for å plassere alt voksen-materiale på ett sted. Allerede i år 2000 forkastet domeneorganisasjonen ICANNs forslag om .xxx som toppdomene.

Problemet er at definisjonene for hva som skal regnes som voksen-materiale er vidt forskjellige. American Civil Liberties Union har blant annet advart om at nettsteder med vanlig seksualopplysning, informasjon om prevensjon, AIDS-forebygging eller andre viktige tema kunne risikere å bli presset over på et slikt domene, hvorpå de ville bli sperret ute fra skole-nettverk og andre steder ACLU mener de bør få være tilstede.

En kommentator på en e-postliste dedikert til politikk og teknologi formulerer det slik: "Oi, for en brilliant idé å skille ut materiale som er "skadelig for mindreårige"! Det er så lett å kjenne igjen! Jeg ser frem til den dagen da McDonalds, tobakksfabrikanter, Planned Parenthood og nettsteder som avslører Julenissens ikke-eksistens blir tvunget innunder .prn-domenet, og mitt barn igjen kan være trygt i sin barndoms uskyld."

Internet Engineering Task Force har da også fått flere innspill på hvorfor et slikt toppdomene er en dårlig idé. Det er både tekniske, filosofiske og andre vurderinger som går mot senator Landrieus forslag, mener forfatterne av dette dokumentet IETF har fått til vurdering.

Til toppen