Ville rive IT-bransjens fødestue

Et samlet ramaskrik over internett ser ut til å ha reddet en av IT-bransjes viktigste fødestuer.

Et av verdens aller eldste monumentale speilglasshus er hovedkvarteret til Bell Labs i Holmdel i den amerikanske delstaten New Jersey. Bygget ble tegnet av den finske arkitekten Eero Saarinen og sto ferdig i 1962.

Bygget var opprinnelig på 46 000 kvadratmeter, men ble siden utvidet til 175 000 kvadratmeter. Det er oppført i en park på nærmere 1,9 kvadratkilometer.

Da AT&T ble splittet, tilfalt Bell Labs utstyrsleverandøren Lucent som nylig ble fusjonert inn i Alcatel. Det er ikke lenger bruk for alle kvadratmeterne, Lucent solgte hele komplekset til eiendomsselskapet Preferred Real Estate Investments.

I juni varslet Preferred at de ikke så noen praktisk mulighet til å bygge om de 175 000 kvadratmeterne til moderne kontorarealer, og at de følgelig ville rive det hele.

Det utløste et ramaskrik. Berømte IT-forskere som hadde trådd sine ungdomssko i laboratoriene der så mye moderne teknologi ble oppfunnet, ba tynt om at i hvert fall deler av bygget måtte bevares, samt vanntårnet formet som en transistor.

Ifølge et oppslag i New York Times har Preferred lett seg rokke. De har fremmet en ny plan, som går ut på å beholde den opprinnelige delen av bygget, og erstatte glasskledningen med moderne termisk glass. I stedet for de nærmere 130 000 kvadratmeter som skal rives, skal det oppføres to nybygg. Disse skal plasseres i terrenget slik at gamlebygget kommer til sin rett. For å sikre finansieringen av hele prosjektet, skal det i utkanten av parken bygges 300 til 350 seniorboliger. Det samlede kontorarealet blir på 140 000 kvadratmeter.

Denne planen har fått støtte fra både lokale krefter, lokale myndigheter og 50 framstående medlemmer av USAs nasjonale vitenskapsakademi, National Academy of Sciences, blant dem flere vinnere av Nobel-prisen.

Til toppen