Virtuelt tegnspråk

"Andy" (t.h) er en av flere virtuelle figurer som oversetter fra engelsk til tegnspråk for barn. Programvaren skal bidra til å øke språk- og leseferdigheten for døve barn.

Døvetolken Andy er tredimensjonal og har blant annet ansiktsuttrykk og -mimikk som gjør det mulig ham å fortolke ord og setninger for døve brukere på deres datamaskin. Den nyutviklede programvaren har fått navnet SigningAvatar.com (avatar er en animert figur).

Sammen med de andre virtuelle tegnspråktolkene oversetter Andy fra engelsk til tegnspråk og hjelper barn med dårlig hørsel eller som er døve, å utvikle språk- og leseferdigheter.

SigningAvatar er utviklet med støtte fra the National Science Foundation (NSF), som tror at programvaren kan gjøre det lettere for døve å bruke Internett og dermed senke terskelen for å ta i bruk ny teknologi for denne gruppen.

- Mye av den undervisningsrettede programvaren som finnes i dag bruker stemmebasert kommunikasjon. Dette er en av de første tilfellene hvor dataanimert teknologi brukes for å gagne et publikum med hørselstap, en gruppe som ofte må streve i konvensjonelle utdanningssystemer, sier Sara Merlove som er programansvarlig i NSF i en pressemelding fra NSF.

De virtuelle døvetolkene oversetter ord, setninger og kompliserte begreper til tegnspråk og kombinerer tegnspråk med gestikulering og kroppsspråk. Animasjonene er basert på dybde-studier av hvordan både hørende og døve personer bruker ansiktet og kroppen til å kommunisere med.

Til toppen