Virus sprer e-bombe mot Echelon

Britiske Sophos advarer mot en Loveletter-variant som videresender e-post med stikkord egnet til å fanges opp av det amerikanske overvåkningssystemet Echelon.

Sophos har døpt viruset VBS/Lovelet-CL. I likhet med alle Loveletter-varianter, spres den som e-post med vedlagt skript i Visual Basic. Mottar du e-posten og klikker på vedlegget, utløser du virusets skadevirkninger og sender det videre til alle på din Outlook-adresseliste.

I motsetning til sine forgjengere, har Loveletter-CL ingen eggende meldinger av typen "I love you". Emnefeltet er begrenset til tre utropstegn, i meldingsfeltet står det bare ":-) MuCuX", og vedlegget echelon.vbs gjør ikke noe forsøk på å skjule at det er et skript i Visual Basic.

Viruset overskriver en rekke filtyper på offerets lokale disker samt nettverksdisker som offeret har tilgang til, blant annet grafikkfiler og lydfiler.

I tillegg til koden for videresending og overskriving av filer, inneholder skriptet en rekke kommentarer der hensikten synes å være å trekke til seg oppmerksomhet fra det internasjonale e-postovervåkningssystemet Echelon til USAs National Security Agency. Her er blant annet henvisninger til kjente internasjonale terrorister, materialer til sprengstoff, navn på våpensystemer og spionorganisasjoner, med mer. Disse kommentarene er ikke synlige for offeret.

Personaktivister har tidligere prøvd å oversvømme Echelon ved å sende e-post med tilsvarende lange lister med stikkord, og mange legger ut "Echelon-agn" i sine e-postmeldinger. Loveletter-CL kan betraktes som et utkast til en e-bombe mot overvåkningssystemet. Skal dette lykkes må den endelige utgaven i det minste få et psykologisk finpuss.

Til toppen