Visma in school: Alle like oppgaver skal løses likt. Det er det mange som ikke liker

Alle fylkene i Norge har forpliktet seg til å ta i bruk Visma in school.

Visma in school: Alle like oppgaver skal løses likt. Det er det mange som ikke liker
I løpet av 2022 skal alle videregående skoler i Norge ta i bruk Visma in school

Visma in school skal brukes av administrasjon, lærere, elever og foresatte ved alle de videregående skolene i Norge. Oppgaver som tidligere har blitt løst ulikt fra skole til skole, skal nå løses likt. Da Visma vant oppdraget hos Vigo IKS i 2013, forpliktet samtlige fylker seg til å ta i bruk løsningen.