Visual J++ 6.0 forsinket

Microsoft Visual Studio 6.0 vil ikke inneholde fullversjonen av Visual J++ 6.0. Microsoft har i stedet utgitt en preview 2 utgave av Java-verktøyet. Denne vil være følge med når Visual Studio 6.0 leveres.

Årsaken til forsinkelsen skal være et ønske fra Microsoft om å bygge inn teknologi som skal gjøre det enklere å integrere Visual J++ applikasjoner i eksisterende bedriftssystemer. Istedenfor å utsette hele Visual Studio 6.0, vil Microsoft levere utviklingssystemet med Visual J++ 6.0 preview 2. Fullversjonen av Java-verktøyet, som ventes å bli ferdig i midten av september, vil være gratis for dem som allerede har kjøpt Visual Studio 6.0.

Preview 2-utgaven av Visual J++ 6.0 inneholder en rekke nyheter. Man kan nå blant annet lage ActiveX-baserte kontrollere som fungerer sammen med Visual Basic, Visual C++, samt enhver nettleser uavhengig av plattform. Inkludert er også Visual Component Manager, som er et grensesnitt som gir tilgang til komponenter lagret i Microsofts søkbare lager.

Nytt er også Professional Visual Database Tools, som gir utviklere muligheten til å se på tabeller, modifisere data og opprette SQL-forespørsler direkte fra utviklingsmiljøet. Inkludert er også en trinnvis applikasjonshjelper som automatisk oppretter databaseprogrammer.

Visual J++ 6.0 preview 2 kan hentes ned fra Microsofts Visual J++ websider.

Den offisielle lanseringsdatoen for Microsoft Visual Studio 6.0 er 2. september i år.

(Kilder: real.Content, InfoWorld Electric)

Til toppen