Visual Studio 2017

Visual Studio ble sendt på slankekur. Nå er resultatet klart

Visual Studio 2017 har blant annet fått støtte sanntids enhetstesting.
Visual Studio 2017 har blant annet fått støtte sanntids enhetstesting. (Bilde: Microsoft)

Microsoft lanserte i går den ferdige utgaven av Visual Studio 2017, den første helt nye utgaven av utviklerverktøyet siden sommeren 2015. 

Selskapet lover først og fremst at verktøyet skal være mer effektivt å jobbe med, slik at produktiviteten forbedres, i alle fall innen visse nøkkelområder. Dette omfatter ikke minst nettsky- og mobil-utvikling. 

Blant annet skal det med verktøy for integrasjon av blant annet mikrotjenester, Docker-konteinere, Azure-applikasjoner og .NET Core, være enklere enn før å bygge og rulle ut applikasjoner og tjenester til Azure fra selve IDE-et (Integrated Development Environment). 

Til mobilapp-utviklere som benytter Xamarin til å lage apper til flere plattformer, tilbys det nå blant annet et eget verktøy, Xamarin Forms Previewer, for umiddelbar forhåndsvisning av brukergrensesnitt definert i XAML. Det loves også forbedret IntelliSense-støtte for XAML og enklere tilknytning mellom mobilapper og nettskytjenester. 

Les også: Xamarin blir en del av Visual Studio

Kortere oppstartstid

Microsoft opplyser i en pressemeldingen at selskapet har mottatt et klart og tydelig signal fra utviklerne om at Visual Studio må gjøres raskere og smidigere. Med 2017-utgaven har selskapet derfor gjort installasjonsprosessen mer lettvektig og modulbasert. Minimumsutgaven av Visual Studio 2017 skal på grunn av dette kreve bare en tidel av plassen til forrige versjon.

Dette og andre forbedringer skal ha bidratt til at Visual Studio 2017 lastes opptil tre ganger raskere en 2015-utgaven, mens «solution»-lastingen skal kunne gjøres mellom to og fire ganger raskere. I tillegg skal det i en del tilfeller ta betydelige kortere tid å starte debuggingen. Men også bygg-ytelsen skal være forbedret, spesielt for C++-prosjekter.

Det loves også funksjonalitet som skal gjøre det enklere å ta i bruk moderne DevOps-praksis. Dette skal inkludere utvidet Git-støtte, men også – avhengig av VS-versjonen – mellom ett og tre forskjellige databaseverktøy fra Redgate.

Blant de mindre forbedringene er muligheten til å redigere kodefiler basert på en rekke ulike språk, uten å måtte åpne et helt prosjekt eller «solution».

Det skal være inkludert en rekke språkspesifikke forbedringer, blant annet refaktoreringskommandoer for C# og andre verktøy for harmonisering av kodestandarder på tvers av hele utviklingsteam. 

Ikke riktig ferdig ennå: Microsoft avslørte Visual Studio for Mac-lansering litt for tidlig

Live enhetstesting

Nytt er også muligheten for lasting av CMake-prosjekter i Visual Studio, samt at utvidelsen som gir Visual Studio støtte for C++-utvikling til Linux nå er inkludert som en standarddel av hele utviklingsverktøyet. 

Nytt er også live enhetstesting, som i sanntid skal kunne fortelle om testene vil feile eller lykkes på grunn av endringer som gjøres i koden, uten at utvikleren behøver å forlate koderedigeringsverktøyet. 

Visual Studio 2017 kan installeres side om side med Visual Studio 2012, 2013 og 2015. Brukere med Visual Studio 2015 Preview eller Visual Studio 2017 RC vil derimot måtte avinstallere disse eller oppdatere dem til Visual Studio 2017.

I utgangspunktet tilbys det tre versjoner av Visual Studio 2017. Community-utgaven er den enkleste. Den kan brukes gratis av studenter, åpen kildekodeprosjekter og individuelle utviklere. Professional-utgaven er beregnet for mindre utviklingsteam, mens Enterprise-utgaven skal dekke behovet til utviklerteam i alle størrelser.

Mens det bare er mindre forskjeller på hva Community- og Professional-utgavene tilbyr av funksjonalitet, inkluderer Enterprise-utgaven betydelig mer funksjonalitet på en rekke områder.

En oversikt over alle de viktigste endringene i Visual Studio 2017 finnes her.

Leste du denne? Nye EU-regler snur hverdagen til alle norske utviklere fullstendig på hodet (Digi Ekstra)

Kommentarer (9)

Kommentarer (9)
Til toppen