Visualis viser applikasjonen i drift

BMC utvider sitt applikasjonssentrerte driftsverktøy Patrol med et visualiseringsverktøy som skal lette jobben for alle i IT-avdelingen.

Patrol består av moduler som settes sammen til et overvåkings og driftsverktøy tilpasset det organisasjonen har av maskinvare, applikasjoner, databaser, mellomvare, e-handelsløsninger og lagring. Det finnes et hundretalls moduler, for programvare fra Oracle, BEA, IBM, SAP, Siebel, CheckPoint, Microsoft med flere, nettverkutstyr fra Cisco og andre, servere fra Dell og Compaq, og så videre. Et system med intelligente agenter samler opp tilbakemeldinger og leverer ulike typer skreddersydde rapporter. En Patrol-løsning gir anledning til å kontrollere at driften svarer til avtalt tjenestenivå, og simulere hvordan tjenestenivået influeres av endringer i programvare, maskinvare og nettverkkonfigurasjon. Patrol kan integreres mot OpenView, Unicenter og Tivoli, og samle rapporteringen til et web-grensesnitt.

Tidligere denne måneden overtok BMC Software det franske selskapet Perform SA, kjent for produktene Dashboard og Visualis som gjør det mulig å visualisere tilbakemeldinger fra driftsverktøy. Produktene skal integreres i Patrol. Perform beholder sine ansatte og sitt hovedkvarter nord for havnebyen Marseilles.

Dashboard og Visualis kan brukes til å framstille løpende den gjensidige påvirkningen mellom applikasjoner og nettverk, for personnell på alle nivåer i driftsorganisasjonen.

Til toppen