Vitenskapspris til MP3-forskere

Tre av forskerne bak det umåtelig populære MP3-formatet har vunnet en vitenskapspris for utviklingen.

MP3 ligger fortsatt og vaker helt i toppen av popularitetsskalaen for søkeord på Internett. Musikk komprimert og spredt på Internett har tatt av i så stor grad at musikkbransjen sliter med å komme etter, og nå har forskerne bak teknologien fått en prestisjefylt utmerkelse.

Formatet MP3 ble utviklet ved Fraunhoferinstituttet i Tyskland, og er en forkortelse for MPEG 1/2 Audio Layer 3.

Forskerne Prof. Dr. Ing. Karlheinz Brandenburg, Dipl. Ing. Bernhard Grill og Dipl. Ing. Harald Popp var tre av de 40 som jobbet med komprimeringsteknologien, og tok på vegne av instituttet mot German Future Awards på Expo 2000 i Hannover torsdag.

- Med denne oppfinnelsen ble koding av akustiske signaler og komprimering av datastrømmer og musikk, uten kvalitetstap, mulig. MP3 har blitt en verdensstandard og har styrket tysk industri, sa delstatspresident Johannes Rau ved utdelingen.

Musikk komprimeres med så lite kvalitetstap som mulig, og det har gjort det mulig for Internett-brukere å bytte musikkfiler med hverandre i stor utstrekning. Dette har blant annet åpnet for både nye forretningsmodeller og det musikkbransjen mener er utstrakt piratvirksomhet.

Også norske selskaper var involvert i utviklingen av MP3-standarden, og et internasjonalt selskap Telenor engang investerte i jobber i dag med å gjøre utveksling av musikk og andre filer trygt for rettighetshaverne.

Til toppen