Vodafone selger gammel økonomi

Vodafone, som mandag fikk endelig aksept for sitt kjøp av det tyske konsernet Mannesmann, har startet nedsalget av det tyske selskapets gamle og tradisjonelle industrivirksomhet.

Mannesmann har sine røtter dypt plantet i den tradisjonelle tyske industriøkonomien, men valgte likevel telekom som et nytt satsingsområde noe som har vist å gi solid avkastning. Vodafone var villig til å betale 180 milliarder dollar for selskapet, riktignok i form av aksjer i eget selskap.

Mannesmann var sammen med Vodafone regnet som de mest solide av de europeiske mobilselskapene, i hovedsak fordi selskapene hadde virksomhet i flere av de største mobilmarkedene i Europa, Vodafone også fordi selskapet hadde virksomhet i USA.

Nå selger altså Vodafone, gjennom Mannesmann ut industrivurksomhet for 9,1 milliarder dollar, eller over 70 milliarder kroner til et konsortium bestående av Siemens og Bosch, som konkurrerte med det kjente Thyssen Krupp. Men selskapene overtar ikke virksomheten før ved utgangen av 2003, melder selskapene.

Dermed overtar Vodafone enkelt sagt bare de delene av Mannesmann selskapet var interesserti , nemlig telekom, og da i særdeleshet mobilvirksomheten. Blant Mannesmanns gullklumper er det største tyske mobilselskapet D2, en kontrollerende aksjepost i italienske Omnitel og aksjer i et fransk mobilselskap. I tillegg kommer det britiske mobilselskapet Orange, som Vodafone er pålagt å selge etter fusjonen.

Til toppen