Volatilt i Agresso

Tirsdagens børstaper Agresso tok seg kraftig opp onsdag og endte opp som børsvinner - riktignok fortsatt under mandagens sluttnivå. Forøvrig endte IT-indeksen opp 0,8 prosent til 1298,63 poeng.

Etter at urolighetene har roet seg noe i Asia, har også utslagene på Oslo Børs blitt noe mindre, hvilket også slår ut på IT-indeksen. Forholdet mellom IT- og totalindeksen ser også ut til å ha normalisert seg: Onsdag var IT-indeksen opp 0,78 prosent, mens totalindeksen var mer stabil med en oppgang på 0,13 prosent.

Det var oppgang på de fleste børsene i Europa onsdag og både i London og Madrid satte indeksene nye toppnoteringer.

I Oslo var det Agresso som gikk av med seieren etter en oppgang på to kroner til 30 kroner. Aksjen har imidlertid beveget seg mye opp og ned i det siste, og senest tirsdag var aksjen børstaper blant IT-aksjene med et fall på 3,50 kroner fra 31,50.

- Selskapet er blant de dyreste ADB-aksjene, men solid teknologi gjør at markedet fortsatt har tiltro til selskapet, sier en analytiker, som mener svingningene til en viss grad skyldes at omsetningen i selskapet er meget lav.

Blant de andre ADB-aksjene beveget PC-Systemer seg opp onsdag, og aksjen har styrket seg betraktelig siden Boasson gjorde sin julehandel i desember.

- Det er merkelig at denne aksjen svinger så mye med markedet. Det finnes egentlig få argumenter for akkurat det, sier analytikeren, som mener aksjen ikke vil gjøre de helt store hoppene før resultatet av Eidsvoll-satsingen viser seg i 1999.

PC-Systemer endte opp én krone blank til 17 kroner onsdag.

EDB ASA kom med resultatene onsdag, men markedet forholdt seg rolig til nyheten som ikke førte til endringer i kursbildet. Veksten det siste året er i kroner jevnt fordelt mellom konsulentvirksomheten og PC/Nettverksvirksomhet. Eivind Kinck i EDB ASA sier til digi.no at han i løpet av året vil ha 40 til 50 konsulenter som jobber med SAP-implementering. Mot slutten av året venter han å sysselsette totalt 170 til 180 konsulenter.

Området datadrift så tilnærmet nullvekst i 1997. Dette skyldes i følge Kinch en kombinasjon av redusert omsetning på drifting av stormaskiner, kombinert med økt omsetning på drifting av PC-nettverk. Selskapet regner med ytterligere vekst på sistnevnte område i inneværende år.

Det er generelt meget lav omsetning i EDB-aksjer. Selskapet har totalt 800-900 aksjonærer. Største aksjonær er Norsk Vekst med 32,64 prosent av aksjene.

Computer Advances Group fikk seg en nedtur onsdag, etter at Finansavisen offentliggjorde navnet på det mye omdiskuterte investoren i datterselskapet Lani. I følge Finansavisen var investoren, en nordmann bosatt i Sveits, en venn av den etterhvert ganske så utskjelte styreformann i CAG, Sjur Svaboe.

CAG-aksjen ble børstaper med et fall på 7,94 prosent til 58 kroner.

Totalt ble det omsatt aksjer og grunnfondsbevis for 1083,3 kroner på Oslo Børs onsdag.

Til toppen