Voldelige spill påvirker atferd

En forskergruppe mener å ha påvist hvordan voldsspill varig endrer hjerneaktivitet.

En forskergruppe mener å ha påvist hvordan voldsspill varig endrer hjerneaktivitet.

Det er stor uenighet blant eksperter på hvorvidt voldelig dataspill påvirker atferd.

Noen mener at det er en klar sammenheng, mens andre hevder at voldsspill bare tiltrekker mennesker som i utgangspunktet er aggressive.

En gruppe ved universitetet ved Missouri-Columbia mener å ha kartlagt en klar sammenheng, skriver BBC News. Forskergruppen har funnet en årsakssammenheng ved å følge 39 spillere og å registrere deres hjerneaktivitet.

Forskerne kunne måle en type hjerneaktivitet kalt P300, som responderer på følelser påvirket av bilder.

Ved framvisning av sterke voldsscener, ble det målt lavere hjernerespons blant deltakerne på aggressive dataspill.

Derimot viste den samme gruppen en naturlig respons på andre forstyrrende bilder som døde dyr eller syke barn.

Psykolog Bruce Bartholow som leder forskergruppen, mener denne undersøkelsen er den første i sitt slag som avdekker sammenheng mellom eksponering overfor voldelige spill og aggressiv oppførsel.

    Les også:

Til toppen