Web-annonser mot nye høyder

Det pågår en forskyvning mot Internett, både hos annonsører og hos publikum.

Det pågår en forskyvning mot Internett, både hos annonsører og hos publikum.

Electronic Advertising & Marketplace Report melder om stor økning i web-steders annonseinntekter, både fra 1995 til 1996, fra tredje til fjerde kvartal i fjor, og fra november 1996 til desember.

Fra 1995 til 1996 økte annonseinntektene med 170 prosent fra 63,5 millioner USD til 171,5 millioner.

Fra tredje til fjerde kvartal økte annonseinntektene med 86,9 prosent fra 41,2 millioner USD til 77 millioner.

Fra november til desember økte annonseinntektene med 33,5 prosent fra 24,8 millioner USD til 33,1 millioner.

Storparten av inntektene tilkommer 18 ledende web-steder – 21,5 millioner USD i desember. Men disse har samme markedsandel i november som i desember.

Søketjenester kommer best ut. Yahoo! leder an med 19 millioner USD i annonseinntekter i 1996, hvorav 3,8 millioner i desember. Søketjenestene Infoseek og Excite noterte seg for hhv 14,1 og 13,5 millioner USD i annonseinntekter i 1996. Excite erobret andre plassen i desember, med 2,5 millioner USD mot 2 millioner for Infoseek.

Samtidig refererer tidsskriftet Advertising Age fra en undersøkelse som viser at amerikanske hjem som abonnerer på tjenesten America Online, bruker mindre tid foran tv-en enn gjennomsnittet. Undersøkelsen er gjennomført av Nielsen Media Research, som nøler med å påstå at AOL-abonnementet er årsaken til den lave tv-tittingen. En annen faktor kan være at hjem som er online, samtidig er mer ressurssterke. Det er forlengst etablert at ressurssterke hjem også bruker mindre tid til tv.

Nielsen Media Research sier det trengs ytterligere undersøkelser for å fastslå sammenhengen, og at man tar sikte på å få med flere Internett-tilbydere.

Tidligere undersøkelser fra Nielsen tyder på at amerikanske barn ser mindre tv enn før, og at minst noe av denne tiden brukes på Internett og andre online-tjenester.

Til toppen