Webmålinger, nok en gang!

Har de nye WebMeasure-målingene til Gallup noen som helst verdi? Forteller de egentlig hvor nordmenn surfer og hvem som er de største aktørene? Er det denne typen målinger vi vil ha og er de gode nok, spør Startsidens gründer Tom W. Ottmar i dette leserinnlegget.

Jeg har i ca. fem år drevet ABC Startsiden, som er Norges tredje-fjerde-femte-sjette største nettsted, avhengig av hvordan du måler, hvem som måler og hvordan man leser tallene. Startsiden har lenge betalt ca. 50.000 kroner i året for å være med på Gallups WebTop-målinger og har dessuten jevnlig rapportert tall til Kapital datas Webtoppen.

I tillegg er vi blitt målt av Nielsen, MMI, Jupiter m.fl. og vi har våre egne servermålinger som er blitt gjort med uendret metodikk siden 1996. Fordi ABC Startsiden er så stor, relativt fattig og lenge var fri i forhold til aktørenes innbitte kamp om å være størst, har jeg gjort meg opp noen meninger om hvilke krav man må kunne stille til nettmålinger og hvordan dette fungerer i dag:

  • Troverdighet: Målingen må skje hos tredjepart. Det holder ikke at nettstedene selv "forteller" hvor mye trafikk de har, slik tilfellet er med Kapital Datas "Webtoppen".
  • Målingene bør være basert på teknologi: Telefonintervjuer hvor man spør om brukeren "husker" å ha vært inne på et nettsted, som med Gallups WebTop, er selvfølgelig ikke godt nok. Dette er vel dokumentert av bl.a. digitoday.
  • Den tekniske løsningen må fungere: Det nye produktet WebMeasure fra Gallup er basert på en måleserver plassert i Danmark. ABC Startsiden prøvde produktet i noen få dager, men måtte fjerne det igjen -- fordi sidene våre ble stående og henge mens de ventet på svar fra serveren i Danmark. Brukerne klagde. Måleteknologi som dreper hovedproduktet er selvfølgelig dødfødt.
  • Målingen bør foregå hos brukeren, ikke et sted "der ute": WebMeasure har det problemet at om jeg først slår opp på ABC Startsiden med min Internet Explorer og deretter gjør det samme med Netscape, så blir jeg talt som to forskjellige brukere. Hvis derimot både fruen i huset og jeg surfer, men begge bruker samme browser, blir vi talt som bare én bruker. Dette holder ikke. Nielsen, MMI og andre baserer seg på å installere programvare hos meg som registrerer hva jeg -- og bare jeg -- faktisk gjør. Problemet deres er imidlertid at hvis jeg sitter bak en brannmur på jobben, så virker det ofte ikke. Brannmuren setter en stopper for å sende statistikken ut av huset!
  • Billig! Et siste krav må være at også økonomisk sett små, men samtidig store trafikksteder må få være med og slike fanges opp rutinemessig. Et av Norges største nettsteder for tiden, Big Brother, er for eksempel ikke med i Gallups WebTopp og dessuten savnes en lang rekke mellomstore nettsteder. ABC Startsiden hadde lenge ikke råd til å delta i Gallup-målingen, men da vi først kom med, skvatt vi rett inn på fjerdeplassen! Gallup nektet å redusere inngangsbilletten selv om de visste at et av Norges største nettsteder ikke hadde råd til å betale. Vi spurte pent tre ganger. Så mye var de villige til å ofre for den faglige integriteteten og "riktige målinger".

Historien er altså den samme gamle: Ingen av løsningene som tilbys i dag er tilstrekkelige eller fullt ut troverdige. Men slår man dem alle sammen og bruker litt sunn fornuft i tillegg, kan man danne seg et "ganske sikkert" bilde av styrkeforholdet mellom "de fleste" av de største norske aktørene. Men hvilke journalister gidder sette seg ned å kryssregne i timesvis hver gang det kommer nye tall fra en av målingene?

Hvis tingene skal bli bedre, er det etter min mening to veier å gå:
  • Selvrapportering: Løsningen Kapital har med at nettstedene selv rapporterer sin trafikk kan fungere, dersom en teknisk kyndig revisor rutinemessig går inn og sjekker tallene. Fordelen med metoden er at rådataene kommer rett fra nettstedets egen server og dermed er så "sanne" de kan bli. Problemet er tolkningen, som må gjøres manuelt = arbeidskrevende. Revisjonen kan være mer omfattende for store nettsteder enn for små. Slik kan kostnadene begrenses.
  • Tekniske tredjepartsmålinger, f.eks. WebMeasure. Dersom Gallup får på plass en måleserver i Norge OG reduserer prisene kraftig, eller lager en prisprofil som gjør at også mindre nettsteder kan være med, kan dette fungere. Men per i dag bør WebMeasure neglisjeres: Bare cirka ti aktører har tatt seg råd til å delta og den svake teknologien hindrer en del i å være med.

For ordens skyld må jeg nevne at jeg sluttet i Startsiden 1. mai og dermed ikke representerer selskapet, kun meg selv. Jeg sitter riktig nok fremdeles i Startsidens styre, mens jeg utvikler et nytt produkt: Reiseguru.
Til toppen