webMethods klargjør serveren for arbeidsflyt

webMethods klargjør en arbeidsflytserver for sin integrasjonsplattform, for å trekke inn mennesker når en forretningsprosess ikke kan automatiseres fullt ut.

webMethods er kjent for sin plattform som er i stand til å integrere alle slags forretningsapplikasjoner, uavhengig av plattform, både internt i en bedrift og mellom partnere. Resultatet er, ideelt sett, fullt ut automatiserte forretningsprosesser. Plattformen tilbys i Norge gjennom Component Software Group.

Men selskapet erkjenner at ikke alle forretningsprosesser lar seg automatisere fullt ut, og tallfester dette til mellom ti og femten prosent, ifølge Techweb. Hensikten med selskapets nye arbeidsflytserver som ventes å gjøres tilgjengelig innen en måneds tid, er å la en forretningsprosess melde fra til riktig vedkommende person når det kreves en godkjenning, en vurdering eller andre former for menneskelig innblanding. Varslingen kan få ulike former, og grensesnittet der vedkommende kan mate inn sin avgjørelse kan serveres gjennom en egen klient, eller gjennom en nettleser.

Arbeidsflytserveren til webMethods bygger på teknologi som selskapet skaffet seg for et års tid siden da det kjøpte IntelliFrame. Prising er ennå ikke kjent.

Til toppen