WebTV har droppet Java

Det Microsoft-eide WebTV dropper satsingen på Java. Selskapet bedyrer at beslutningen bygger på økonomiske vurderinger, og at det ikke har vært utsatt for press fra eieren.

Det Microsoft-eide WebTV dropper satsingen på Java. Selskapet bedyrer at beslutningen bygger på økonomiske vurderinger, og at det ikke har vært utsatt for press fra eieren.

WebTV er en spesifikasjon for en rimelig boks som skal gjøre det mulig å se Internett på et TV-apparat. Systemet produseres av blant andre Philips, Sega og Sony. Java har hittil stått sentralt i selskapets strategi. På JavaOne-konferansen i april i fjor, ble WebTV valgt til å demonstrere merittene til PersonalJava, en variant av Java spesielt beregnet på rimelige forbrukerapparater.

Men det var før Microsoft kjøpte WebTV.

Den strategiske omleggingen er skjedd i det stille, melder News.com.

At WebTV dropper Java, betyr at WebTV-apparater ikke vil kunne vise nettsider der Java spiller en viktig rolle i design og tjenester. Hvis ikke web-designere legger ned ekstra arbeid for å lage WebTV-spesifikke løsninger, betyr det at denne rimelige tilgangen til Internett i praksis blir annenrangs. Slik plattformen er i dag, støtter den ikke en gang rammer ("frames").

- Det er ikke at vi ikke tror (Java) er nyttig. Det er bare det at vi har begrensede ressurser i utvikling og datakraft, sier WebTV-gründer Steve Perlman til News.com. Ved å droppe Java gjøres apparatet ti prosent rimeligere enn om man skulle lagt inn det minnet som Java krever.

Andre er ikke så overbevist om at dette er den riktige forklaringen. Om forholdet mellom Sun og Microsoft når det gjelder samarbeid med andre selskaper sier analytiker Richard Doherty til News.com at "Sun stort sett finner fram til selskaper før Microsoft, men Microsoft skriver en større sjekk"...

WebTV skal legges over til Windows CE. Hewlett-Packard har laget en Java virtuell maskin for dette systemet, men Perlman sier eksplisitt at denne egenskapen ikke skal overføres til WebTV.

Hvor endelig beslutningen er om å droppe Java, kan trekkes i tvil. På WebTVs nettsted annonseres en ledende stilling som produksjonsingeniør. Blant kvalifikasjonene er "dyptgående kunnskaper i HTML, Javascript og Java... Erfaring med cgi... Macromedia Flash og programmering av ActiveX-kontroller er ønskelig."

For seks uker siden ble innholdet i en del Java-relatert intern e-post hos Microsoft lekket til amerikansk presse, i forbindelse med Suns Java-søksmål mot Microsoft. E-posten dokumenter Gates' frykt for Java som en potensiell trussel mot Windows, og knytter overtakelsen i 1997 av både multimediaselskapet Dimension X og WebTV til Microsofts anti-Java-strategi. En annen virkning skal ha vært at Intel droppet sitt prosjekt for en Java-basert audio- og videospiller. Intel dementerte dette kategorisk å sa at prosjektet ble droppet utelukkende av forretningsmessige hensyn.

Til toppen