Windows 95 svakere enn antatt

Windows 95 selger svakere enn antatt mens Windows 3.1 er forbausende sterk.

Windows 95 selger svakere enn antatt mens Windows 3.1 er forbausende sterk.

Dataquest i USA har kuttet sitt estimat for salg av Windows 95 i 1996 til 45,7 millioner kopier. Årsaken er at Windows 3.1 fortsatt selger såpass bra og estimatet for 96 er oppjustert til 20,9 millioner kopier. Til sammenligning estimerer Dataquest at Mac OS vil selge i 5,4 millioner kopier.

Årsaken er nok at mange bedrifter har vært skeptiske til Windows 95 som klient i nettverk. De har satset på mer stabile Windows 3.1 fordi de uansett har sett på Windows 95 kun som et mellomsteg til Windows Workstation 4.0. Endel har rett og slett valgt å hoppe over Windows 95 og vente på NT 4.0.

Nå som Windows NT 4.0 er kommet, både i Workstation og Server, blir det spennede å følge utviklingen til Windows 95. Spørsmålet er om den etterhvert mer stabile Windows 95 blir valgt av endel bedrifter, eller om de fleste velger NT Workstation 4.0. Uansett skulle Windows NT Workstation 4.0 føre til en oppgraderingsbølge som kan bistå databransjen i sin kamp for å komme ut av den markedsmessige stillstanden vi har oppleve de seneste månedene.

Til toppen