WorldCom: Enda en milliard kan være feilpostert

I en egenmelding til USAs kredittilsyn, antyder WorldCom at enda én milliard dollar kan være feilpostert de siste par årene.

I forrige uke ble det klart at den amerikanske telegiganten WorldCom hadde pyntet på regnskapene ved å trekke over 3,8 milliarder dollar ut av driftsutgiftene og bokført dem som finansutgifter. Uten denne operasjonen ville også driftsregnskapet gått i minus for hele regnskapsåret 2000-2001 og for første kvartal i 2001-2002.

Selskapet ble anmeldt for svindel av USAs kredittilsyn SEC (Securities and Exchange Commission) og avkrevd en egenmelding innen 1. juli der det skulle gjøres rede for alle fakta omkring feilposteringene, alle involverte personer, og under hvilke omstendigheter svindelen ble utført.

Les også

Egenmeldingen kom i går, og inneholdt antydninger om at problemer knyttet til tilbakeførte fondsavsetninger i 1999 og 2000 kunne gjøre det nødvendig å justere regnskapet med ytterligere én milliard dollar. Det skal ikke være uvanlig, ifølge Wall Street Journal, at store amerikanske bedrifter setter av penger i diverse interne fonds, for så å tilbakeføre pengene til driften når omsetningen ikke går som forventet. Praksisen betegnes som "cookie jar accounting".

SEC-sjef Harvey Pitt rettet hard kritikk mot WorldComs erklæring, og sa den viste manglende vilje til åpenhet overfor både investorer og myndighetene. Misnøyen skyldes ikke bare den uklare redegjørelsen for avsetningene, men også at WorldCom ikke oppgir andre navn enn regnskapsdirektør Scott Sullivan som delaktige i svindelen. Særlig er rollen til tidligere toppsjef Bernard Ebbers ikke nevnt.

WorldCom avviste kritikken, og fastslo at redegjørelsen oppsummerer det selskapet faktisk vet på det nåværende tidspunktet.

Mandag ble det igjen handlet med WorldCom-aksjen på Nasdaq. Kursen falt til 6 cents, og det ble satt ny volumrekord for antall aksjer omsatt i ett selskap på én dag: 1,51 milliarder aksjer. Den forrige rekorden var 14. mai i år, og gjaldt også WorldCom, med 671 millioner aksjer. Det er mer enn dobbelt så mange som rekorden fra 22. september 2000, da det ble omsatt 309 millioner Intel-aksjer.

WorldCom har innledet forberedelser til å søke beskyttelse under USAs konkurslov. Slik beskyttelse anses stadig mer påkrevet skal selskapet ha en sjanse til å reorganisere seg ut av uføret.

Til toppen