Xcelera.com investorer med kraftig skattesmell

På jumboplass over elendig investering. Alexander Viks selskap Xcelera.com har rast hele 80 prosent de siste månedene og gitt en støkk hos mange amerikanske investorer. Som om ikke dette skulle være nok må aksjonærene betale skatt for å ha investert i selskapet.

Det kan sies mye om USA, men underlige skatteregler har de!

Nordmannen Alexander Vik ble verdenskjent etter at selskapet hans hadde steget med hysteriske 80 000 prosent på det amerikanske AMEX-børsen. Selskapet hans, det ukjente Xcelera.com, var en av de klareste stjernene på dotcom-himmelen, til trass for at ingen riktig viste hva holdingselskapet egentlig inneholdt.

Selskapet bare steg mens det var het temperatur i det amerikanske kapitalmarkedet, i alle fall hvis man hadde selskaper som kunne vokse inn i himmelen. Da det atter ble kaldt, og pengekranene frøs fast har Xcelera-coms aksjekurs opplevd en massiv nedgang. Over de siste månedene har aksjeverdien falt mer enn 80 prosent.

Mange av de som gikk inn i selskapet som aksjonærer da det gikk som best, sitter nå med stor-tap og skjegget godt festet i postkassen. Alexander Vik og hans familie solgte aksjer som en gale, mens kursen var på topp.

Xcelera.com er basert på den bekvemme øya Cayman Island, hvilket gjør at de oppgir sine finansielle data en gang i året, senest seks måneder etter det regnskapsmessige året er omme. Regulert informasjon om hva som egentlig skjer i selskapet er utenom dette ikke tilgjengelig for noen, annet enn insidere.

Men nå kan aksjonærene få enda en ubehagelig overraskelse. Ifølge Bloomberg kommer nemlig IRS- Internal Revenue Service (tilsvarende Skatteetaten) til å kreve skatt fra aksjonærene, for en gevinst de ikke får ut.

Innviklede regler skal vi ikke inn på her, men bunnlinjen i IRS sin nye inntekstkilde er skatteparadisene. Xcelera.com er ikke et selskap registrert i USA, men på Cayman Island. Dette liker ikke amerikanske myndigheter. Men de kan ikke gjøre noe ved det, annet enn å skattlegge de amerikanerne som skulle ha aksjer i slike selskaper.

Årsaken er at Xcelera.com er et selskap som i stor grad eies av en familie, Vik-familien, og at selskapet har tatt gevinst på en del investeringer.

Dette må investorene betale for, via amerikanske skattemyndigheter.

Hvor mye ville dette koste? La oss ta et eksempel: Du kjøpte 100 aksjer i Xcelera.com for 100 dollar stykk. For dette betalte du 10.000 dollar. Etter aksjekursen er de samme aksjene verd 1.500 dollar, mens de resterende 8.500 dollars har forsvunnet i løse luften.

Et skattebyrå i USA mener at hver aksjonær kan risikere å betale 6,18 dollar per aksje i skatt, dette er et lavt estimat. For hundre aksjer blir dette 615 dollar. Da har man den smekre sum av 885 dollar igjen av dine opprinnelige 10.000. Det blir ikke Big Business av slikt.

Til toppen